Førstegongstenesta kan bli på 16 månader

Førstegongstenesta kan utvidast til 16 månader i kompetansekrevjande stillingar, meiner landmaktutgreiinga.

I ein statusrapport som vart lagt fram måndag, gjekk brigader Arild Brandvik gjennom korleis Forsvaret bør sjå ut i framtida.

Mellom anna går utgreiinga inn for å leggje om førstegongstenesta.

– Det bør vurderast å differensiere lengda på førstegongstenesta. For personell i kompetansekrevjande stillingar bør ho utvidast til 16 månader, sa Brandvik.

Dette bør gjelde personell i reserveavdelingane i Hæren.

Personell i mindre kompetansekrevjande stillingar bør ha 12 månaders teneste, som i dag, og bør deretter overførast direkte til Heimevernet, blir det foreslått i utgreiinga.

– Ei utfordring kan vere at lengda på førstegongstenesta blir forskjellig. Somme vil gjennomføre ei førstegongsteneste på 16 månader og dermed få ein høgare belastning på kort sikt. Andre vil gjennomføre 12 månaders førstegongsteneste for deretter å gjennomføre resterande vernepliktstid i Heimevernet fram til fylte 44 år. Ordninga inneber likevel ingen endringar i tenestepliktlengda på 19 månader, heiter det.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Død person funnen i tjern i Os i Hordaland

Ein død person er funnen i Banktjørna i Os i Hordaland. Politiet har mistanke om at det dreier seg om ein sakna 29-åring.

Riggselskap permitterer 160 tilsette

Riggselskapet Dolphin Drilling legg riggen Bideford Dolphin i opplag og permitterer med det 160 tilsette. Selskapet trur likevel på nye kontraktar.

Beste dag sidan 1. september på Oslo Børs

Hovudindeksen på Oslo Børs gjekk opp med 0,94 prosent til 794,88 poeng før handelen vart avslutta før helga. Det er det beste dagsresultatet på sju veker.

Fredriksen kjøper seg opp i Sparebank 1

Skipsreiar John Fredriksen har kjøpt seg kraftig opp i Sparebank 1 Nord-Noreg. Gjennom selskapet Geveran Trading er han no den åttande største eigaren.

Riksadvokaten: Politiet gjorde ikkje noko straffbart i narkovarsel-saka

Riksadvokaten frikjenner både Vest politidistrikt og enkeltpersonar i narkotikavarslarsaka i Bergen.

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.

Stranda Fotball:

– Møt opp og støtt Stranda til siger!

Det blir ein viktig kamp for herrelaget på Mona i kveld, torsdag. Dei spelar for å sikre plassen sin i 5. divisjon.

Sjå kommunestyret direkte

Stranda kommunestyre har møte i dag, torsdag 19. oktober.

Melchiorgarden i Norddal:

Tildelt fylkespris for bedriftsutvikling i landbruket

Prisen blei delt ut av Innovasjon Norge onsdag føremiddag.