Førstegongstenesta kan bli på 16 månader

Førstegongstenesta kan utvidast til 16 månader i kompetansekrevjande stillingar, meiner landmaktutgreiinga.

I ein statusrapport som vart lagt fram måndag, gjekk brigader Arild Brandvik gjennom korleis Forsvaret bør sjå ut i framtida.

Mellom anna går utgreiinga inn for å leggje om førstegongstenesta.

– Det bør vurderast å differensiere lengda på førstegongstenesta. For personell i kompetansekrevjande stillingar bør ho utvidast til 16 månader, sa Brandvik.

Dette bør gjelde personell i reserveavdelingane i Hæren.

Personell i mindre kompetansekrevjande stillingar bør ha 12 månaders teneste, som i dag, og bør deretter overførast direkte til Heimevernet, blir det foreslått i utgreiinga.

– Ei utfordring kan vere at lengda på førstegongstenesta blir forskjellig. Somme vil gjennomføre ei førstegongsteneste på 16 månader og dermed få ein høgare belastning på kort sikt. Andre vil gjennomføre 12 månaders førstegongsteneste for deretter å gjennomføre resterande vernepliktstid i Heimevernet fram til fylte 44 år. Ordninga inneber likevel ingen endringar i tenestepliktlengda på 19 månader, heiter det.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Ap nede i 27 prosent på ny måling

Arbeidarpartiet fell kraftig og får berre 27 prosent oppslutning på ei fersk meiningsmåling for Dagens Næringsliv. MDG gjer ei kanonmåling.

19-åring måtte amputere fingertupp etter fagprøve

Politiet og Arbeidstilsynet er varsla etter at ein elev fekk varige skadar då han skulle ta fagprøven ved Osterøy vidaregåande skule i Hordaland.

Elsyklistar brukar mindre bil og kollektivtransport 

Elsykkel erstattar både fossilbil og kollektivtransport for syklistane, viser ny undersøking.  

Barneskuleelevar på utflukt fann knoklar 

Elevar frå Tananger i Rogaland kom over leivningar av noko som likna på ei menneskehand då dei var på ein skuleutflukt. Politiet har sendt funnet til analyse.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Stranda Feriesenter

Vil ha saka opp på ny

Siste ord om avslag på søknad om næringsstøtte til arkeologisk undersøking er ikkje sagt.

Fjord Trail Race

Stor innsats av Røde Kors

Røde Kors i Stranda hadde 31 frivillige på plass under Fjord Trail Race.

I regn og skodde

Imponerande tider i regnet

Jonathan Albon frå Bergen og England vann det lange Fjord Trail Race.

Matfestivalen

Er du ein matgründer?

Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar.

Produksjonsselskapet bak "Bølgen" skal lage ny katastrofefilm

På jakt etter statistar i Geiranger

Idretten utfordrar politikarane

Vil sleppe å selje vaflar

Norsk idrett er partipolitisk nøytral. Men idrettens 1,9 millionar medlemmer er slett ikkje uinteresserte i kva som skjer under Stortingsvalet 11. september.