Førstegongstenesta kan bli på 16 månader

Førstegongstenesta kan utvidast til 16 månader i kompetansekrevjande stillingar, meiner landmaktutgreiinga.

I ein statusrapport som vart lagt fram måndag, gjekk brigader Arild Brandvik gjennom korleis Forsvaret bør sjå ut i framtida.

Mellom anna går utgreiinga inn for å leggje om førstegongstenesta.

– Det bør vurderast å differensiere lengda på førstegongstenesta. For personell i kompetansekrevjande stillingar bør ho utvidast til 16 månader, sa Brandvik.

Dette bør gjelde personell i reserveavdelingane i Hæren.

Personell i mindre kompetansekrevjande stillingar bør ha 12 månaders teneste, som i dag, og bør deretter overførast direkte til Heimevernet, blir det foreslått i utgreiinga.

– Ei utfordring kan vere at lengda på førstegongstenesta blir forskjellig. Somme vil gjennomføre ei førstegongsteneste på 16 månader og dermed få ein høgare belastning på kort sikt. Andre vil gjennomføre 12 månaders førstegongsteneste for deretter å gjennomføre resterande vernepliktstid i Heimevernet fram til fylte 44 år. Ordninga inneber likevel ingen endringar i tenestepliktlengda på 19 månader, heiter det.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Gullgravar fann Noregs største klump i Rennebu

Arne Sevaldsen har grave etter gull i elva Gisna i Sør-Trøndelag i feriane i tre år. Denne veka fann han ein klump på 19,56 gram, noko som er ny noregsrekord.

Jegerforbundet vil ha lisensfelling også innanfor ulvesona

Norges Jeger- og fiskarforbund reagerer på at rovviltnemndene ikkje innstiller på å opne for felling av ulv innanfor ulvesona.

Narkodømd nordmann lauslaten mot kausjon i Bolivia

Ein norsk-boliviansk mann som blei fengsela i Bolivia for forsøk på kokainsmugling i 2008 er lauslaten mot kausjon.

32-åring sikta for valdtekt av fleire barn under 14 år

Ein 32 år gammal mann er i Sunnmøre tingrett varetektsfengsla i fire veker, sikta for valdtekt av fleire barn. 

Slutt for Stortingets kyrkjekomité 

Den tradisjonsrike kyrkjekomiteen i Stortinget er borte etter over 200 år.

Kommunebarometeret 2017

Stranda opp ni plasser frå i fjor

Stranda kommune klatrer på Kommunebarometeret i år. Kommunen hamner midt på treet kva gjeld plassering og på nøkkeltal.

Har fått over ein million til utvikling og produksjon

Gir støtte til ny Øie-film

Debatt med sterkt engasjement

Vil ha tilbod

Debatten rundt avlastingsbustader for barn og ungdom med særskilt stort behov, mangla ikkje engasjement.

Suksess-program

TV-team stenger Trollstigen

Trollstigen blir stengd i periodar i dag og i morgon.

2.581 strandarar får igjen på skatten

I dag kjem skattepengane

Kan ta i mot meir avfall på Kjølen

Etter at lokala deira i Ødegårdsvegen 130 brann ned i juni i fjor, har Stranda Gjenvinning og Transport AS halde til på Kjølen Miljøstasjon.

Stranda pensjonistlag

Valkampopning i Stranda "Slippen min" sigra

Det mangla ikkje på tema då sentrale politikarar drog i gang valkampen i Stranda.

Varslar straumstans i natt

Nettselskapet koplar ut høgspentlinjene mellom Stranda vgs og Korsbakken.

Fleire fekk forenkla førelegg

Laserkontroll i Velledalen