Fylkesmennene vil ta ut to ulveflokkar neste år

Både Osdalsflokken og Julussaflokken blir utrydda viss innstillinga til lisensjakt på ulv for neste år blir vedtatt.

Fylkesmennene tilrår at det blir gitt fellingsløyve på 28 ulv neste år – 4 færre enn i år. Det endelege vedtaket er det rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold som skal gjere måndag 26. juni, fortel NRK.

Dei to flokkane som fylkesmennene meiner må takast ut, Osdalsflokken og Julussaflokken, har begge revir utanfor ulvesona. I innstillinga blir det ikkje gitt løyve til jakt på ulvar som har revir innanfor sona.

Flokkar som Slettås-, Kynna-, og Letjennaflokken blir dermed freda dersom innstillinga blir vedtatt.

Osdalsflokken og Julussaflokken skaper problem for beitenæringa og utmarksnæringa, og uttak av flokkane vil ikkje true overlevevinga til ulvebestanden eller bidra til at målet om årlege ynglingar ikkje blir nådd, meiner fylkesmennene.

– Eg trur dette kjem til å vekkje oppsikt, og at det blir like mykje rabalder som i fjor. Det er mange ulike omsyn som står mot kvarandre, seier Øyvind Solum, som er leiar for rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

Solum er òg fylkesleiar i Miljøpartiet Dei Grøne i Akershus.

Senterparti-politikar og leiar i rovviltnemnda i Hedmark Arnfinn Nergård er ikkje einig i at 28 ulvar er eit for høgt tal.

– Eg meiner det er konfliktdempande om vi har uttak innanfor sona, seier han.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Død person funnen i tjern i Os i Hordaland

Ein død person er funnen i Banktjørna i Os i Hordaland. Politiet har mistanke om at det dreier seg om ein sakna 29-åring.

Riggselskap permitterer 160 tilsette

Riggselskapet Dolphin Drilling legg riggen Bideford Dolphin i opplag og permitterer med det 160 tilsette. Selskapet trur likevel på nye kontraktar.

Beste dag sidan 1. september på Oslo Børs

Hovudindeksen på Oslo Børs gjekk opp med 0,94 prosent til 794,88 poeng før handelen vart avslutta før helga. Det er det beste dagsresultatet på sju veker.

Fredriksen kjøper seg opp i Sparebank 1

Skipsreiar John Fredriksen har kjøpt seg kraftig opp i Sparebank 1 Nord-Noreg. Gjennom selskapet Geveran Trading er han no den åttande største eigaren.

Riksadvokaten: Politiet gjorde ikkje noko straffbart i narkovarsel-saka

Riksadvokaten frikjenner både Vest politidistrikt og enkeltpersonar i narkotikavarslarsaka i Bergen.

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.

Stranda Fotball:

– Møt opp og støtt Stranda til siger!

Det blir ein viktig kamp for herrelaget på Mona i kveld, torsdag. Dei spelar for å sikre plassen sin i 5. divisjon.

Sjå kommunestyret direkte

Stranda kommunestyre har møte i dag, torsdag 19. oktober.

Melchiorgarden i Norddal:

Tildelt fylkespris for bedriftsutvikling i landbruket

Prisen blei delt ut av Innovasjon Norge onsdag føremiddag.