Fylkesmennene vil ta ut to ulveflokkar neste år

Både Osdalsflokken og Julussaflokken blir utrydda viss innstillinga til lisensjakt på ulv for neste år blir vedtatt.

Fylkesmennene tilrår at det blir gitt fellingsløyve på 28 ulv neste år – 4 færre enn i år. Det endelege vedtaket er det rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold som skal gjere måndag 26. juni, fortel NRK .

Dei to flokkane som fylkesmennene meiner må takast ut, Osdalsflokken og Julussaflokken, har begge revir utanfor ulvesona. I innstillinga blir det ikkje gitt løyve til jakt på ulvar som har revir innanfor sona.

Flokkar som Slettås-, Kynna-, og Letjennaflokken blir dermed freda dersom innstillinga blir vedtatt.

Osdalsflokken og Julussaflokken skaper problem for beitenæringa og utmarksnæringa, og uttak av flokkane vil ikkje true overlevevinga til ulvebestanden eller bidra til at målet om årlege ynglingar ikkje blir nådd, meiner fylkesmennene.

– Eg trur dette kjem til å vekkje oppsikt, og at det blir like mykje rabalder som i fjor. Det er mange ulike omsyn som står mot kvarandre, seier Øyvind Solum, som er leiar for rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

Solum er òg fylkesleiar i Miljøpartiet Dei Grøne i Akershus.

Senterparti-politikar og leiar i rovviltnemnda i Hedmark Arnfinn Nergård er ikkje einig i at 28 ulvar er eit for høgt tal.

– Eg meiner det er konfliktdempande om vi har uttak innanfor sona, seier han.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Gullgravar fann Noregs største klump i Rennebu

Arne Sevaldsen har grave etter gull i elva Gisna i Sør-Trøndelag i feriane i tre år. Denne veka fann han ein klump på 19,56 gram, noko som er ny noregsrekord.

Jegerforbundet vil ha lisensfelling også innanfor ulvesona

Norges Jeger- og fiskarforbund reagerer på at rovviltnemndene ikkje innstiller på å opne for felling av ulv innanfor ulvesona.

Narkodømd nordmann lauslaten mot kausjon i Bolivia

Ein norsk-boliviansk mann som blei fengsela i Bolivia for forsøk på kokainsmugling i 2008 er lauslaten mot kausjon.

32-åring sikta for valdtekt av fleire barn under 14 år

Ein 32 år gammal mann er i Sunnmøre tingrett varetektsfengsla i fire veker, sikta for valdtekt av fleire barn. 

Slutt for Stortingets kyrkjekomité 

Den tradisjonsrike kyrkjekomiteen i Stortinget er borte etter over 200 år.

Kommunebarometeret 2017

Stranda opp ni plasser frå i fjor

Stranda kommune klatrer på Kommunebarometeret i år. Kommunen hamner midt på treet kva gjeld plassering og på nøkkeltal.

Har fått over ein million til utvikling og produksjon

Gir støtte til ny Øie-film

Debatt med sterkt engasjement

Vil ha tilbod

Debatten rundt avlastingsbustader for barn og ungdom med særskilt stort behov, mangla ikkje engasjement.

Suksess-program

TV-team stenger Trollstigen

Trollstigen blir stengd i periodar i dag og i morgon.

2.581 strandarar får igjen på skatten

I dag kjem skattepengane

Kan ta i mot meir avfall på Kjølen

Etter at lokala deira i Ødegårdsvegen 130 brann ned i juni i fjor, har Stranda Gjenvinning og Transport AS halde til på Kjølen Miljøstasjon.

Stranda pensjonistlag

Valkampopning i Stranda "Slippen min" sigra

Det mangla ikkje på tema då sentrale politikarar drog i gang valkampen i Stranda.

Varslar straumstans i natt

Nettselskapet koplar ut høgspentlinjene mellom Stranda vgs og Korsbakken.

Fleire fekk forenkla førelegg

Laserkontroll i Velledalen