Fylkesmennene vil ta ut to ulveflokkar neste år

Både Osdalsflokken og Julussaflokken blir utrydda viss innstillinga til lisensjakt på ulv for neste år blir vedtatt.

Fylkesmennene tilrår at det blir gitt fellingsløyve på 28 ulv neste år – 4 færre enn i år. Det endelege vedtaket er det rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold som skal gjere måndag 26. juni, fortel NRK.

Dei to flokkane som fylkesmennene meiner må takast ut, Osdalsflokken og Julussaflokken, har begge revir utanfor ulvesona. I innstillinga blir det ikkje gitt løyve til jakt på ulvar som har revir innanfor sona.

Flokkar som Slettås-, Kynna-, og Letjennaflokken blir dermed freda dersom innstillinga blir vedtatt.

Osdalsflokken og Julussaflokken skaper problem for beitenæringa og utmarksnæringa, og uttak av flokkane vil ikkje true overlevevinga til ulvebestanden eller bidra til at målet om årlege ynglingar ikkje blir nådd, meiner fylkesmennene.

– Eg trur dette kjem til å vekkje oppsikt, og at det blir like mykje rabalder som i fjor. Det er mange ulike omsyn som står mot kvarandre, seier Øyvind Solum, som er leiar for rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

Solum er òg fylkesleiar i Miljøpartiet Dei Grøne i Akershus.

Senterparti-politikar og leiar i rovviltnemnda i Hedmark Arnfinn Nergård er ikkje einig i at 28 ulvar er eit for høgt tal.

– Eg meiner det er konfliktdempande om vi har uttak innanfor sona, seier han.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Ulveklager på Austlandet avvist av rovviltnemndene

Rovviltnemndene for Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark avviste alle klagene som er komne på fellingsløyva for ulvejakta til vinteren.

Badesesongen fortset – men kanskje mest for hardhausane

Sommaren er ikkje heilt avskriven enno, men det blir kjøligare netter og framleis regn og regnbyer over store delar av landet til helga.

Støre får støtte i bryggesak

NHO-sjef Kristin Skogen Lund meiner Ap-leiar Jonas Gahr Støre gjorde kva han kunne for å forsikre seg om at det ikkje vart jobba svart på brygga hans i Arendal.

Ny rapport: Låg helserisiko ved radioaktivitet i mat

Kreftrisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke er låg for dei aller fleste nordmenn. Risikoen knytt til forureining frå Tsjernobyl blir rekna som svært låg.

Elev alvorleg brannskadd på skuletur

Ein 16-åring frå Kristiansand er innlagt på Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter at han fekk brannskadar i samband med bruk av eit stormkjøkken. 

– Ei stor ære

Det seier Roger Furset, som søndag blei utnemnt til æresmedlem i Storfjordens Venner.

Monja Mjelva ved Hotel Union Geiranger:

Medlem i nytt samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Ei av oppgåvene til den nye meiningsgruppa blir å gje råd til regjeringa, som ønskjer å lokke fleire kulturturistar til Norge.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Stranda Feriesenter

Vil ha saka opp på ny

Siste ord om avslag på søknad om næringsstøtte til arkeologisk undersøking er ikkje sagt.

Fjord Trail Race

Stor innsats av Røde Kors

Røde Kors i Stranda hadde 31 frivillige på plass under Fjord Trail Race.

I regn og skodde

Imponerande tider i regnet

Jonathan Albon frå Bergen og England vann det lange Fjord Trail Race.

Matfestivalen

Er du ein matgründer?

Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar.