Kristiansund tapte ankesaka om plassering av sjukehus

Kristiansund kommune tapte også i lagmannsretten saka mot Helse Midt-Noreg om plassering av det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

Kommunen er i tillegg dømt til å betalte 280.000 kroner i sakskostnader. Dommen fall i Frostating lagmannsrett fredag, melder NRK.

– I det store bildet er helseføretaket frikjent, og det er sjølvsagt svært skuffande for oss, seier ordførar Kjell Neergaard i Kristiansund kommune.

Vil lese dommen

Ordføraren seier han vil bruke helga på å lese dommen grundig og ser ikkje vekk frå at saka kan bli anka til Høgsterett.

Advokaten til kommunen, Camilla Selman, ønskjer ikkje å kommentere saka. Det vil heller ikkje kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Noreg, som legg til at han vil vente til dommen er offentleg, noko som ifølgje NRK skjer via nettsidene til domstolane måndag.

Striden om nytt sjukehus i Møre og Romsdal har gått føre seg i fleire år. Etter at helseminister Bent Høie (H) i desember 2014 bestemte at det nye sjukehuset skal byggjast i Molde, gjekk Kristiansund kommune til sak mot staten.

– Lovleg fatta vedtak

Så seint som tysdag denne veka varsla statsminister Erna Solberg (H) at det kjem pengar på statsbudsjettet neste år til bygging av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune.

– Det vil bli løyvd pengar over statsbudsjettet for 2018 til bygging av nytt sjukehus på Hjelset i Molde kommune, slik at spaden kan stikkast i jorda neste år, sa Solberg til NTB.

Statsministeren avviste at tidspunktet for nyheita om pengar er eit forsøk på å påverke utfallet av striden som går for rettsapparatet.

– Tvert om er det vel heller slik at ein her prøver å bruke rettssystemet til å utsette eit lovleg fatta politisk vedtak. No fortener heile regionen at ein kjem vidare i ei sak som har vore vanskeleg i over ti år. Planlegginga må uansett gå sin gong. Det kan ikkje vere slik at ein bruker rettsstellet i Noreg til å utsette eit forbetra tilbod til heile befolkninga i regionen, sa Solberg.

Årelang strid

Bakgrunnen for at Kristiansund gjekk til sak mot staten ved Helse Midt-Noreg er at dei meiner det blei gjort fleire saksbehandlingsfeil i prosessen då det blei bestemt at det nye fellesjukehuset i Møre og Romsdal skulle liggje på Opdøl, 2 mil frå Molde sentrum og 5 mil frå Kristiansund sjukehus.

Det var i 2011 at Helse Nordmøre og Helse Sunnmøre blei slått saman. Same år gjekk regjeringa inn for eitt fellessjukehus for heile Møre og Romsdal, i staden for eitt i Kristiansund og eitt i Molde slik det var blitt vedtatt i 2006.

Etterspelet har vore prega av skuldingar frå alle kantar. Helseminister Bent Høie (H) var ein av fleire som måtte vitne då saka gjekk for tingretten i slutten av mai 2016. Han måtte da avvise alle påstandar som at han er ein del av ein samansverjing mot Kristiansund i sjukehuslokaliseringa. I tingretten blei Helse Midt-Noreg frifunne på alle punkt.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Død person funnen i tjern i Os i Hordaland

Ein død person er funnen i Banktjørna i Os i Hordaland. Politiet har mistanke om at det dreier seg om ein sakna 29-åring.

Riggselskap permitterer 160 tilsette

Riggselskapet Dolphin Drilling legg riggen Bideford Dolphin i opplag og permitterer med det 160 tilsette. Selskapet trur likevel på nye kontraktar.

Beste dag sidan 1. september på Oslo Børs

Hovudindeksen på Oslo Børs gjekk opp med 0,94 prosent til 794,88 poeng før handelen vart avslutta før helga. Det er det beste dagsresultatet på sju veker.

Fredriksen kjøper seg opp i Sparebank 1

Skipsreiar John Fredriksen har kjøpt seg kraftig opp i Sparebank 1 Nord-Noreg. Gjennom selskapet Geveran Trading er han no den åttande største eigaren.

Riksadvokaten: Politiet gjorde ikkje noko straffbart i narkovarsel-saka

Riksadvokaten frikjenner både Vest politidistrikt og enkeltpersonar i narkotikavarslarsaka i Bergen.

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.

Stranda Fotball:

– Møt opp og støtt Stranda til siger!

Det blir ein viktig kamp for herrelaget på Mona i kveld, torsdag. Dei spelar for å sikre plassen sin i 5. divisjon.

Sjå kommunestyret direkte

Stranda kommunestyre har møte i dag, torsdag 19. oktober.

Melchiorgarden i Norddal:

Tildelt fylkespris for bedriftsutvikling i landbruket

Prisen blei delt ut av Innovasjon Norge onsdag føremiddag.