Nyvald Oslo-biskop vil spegla mangfaldet i byen 

Bymisjonsprest Kari Veiteberg er vald til ny biskop i Oslo. For første gong er det like mange kvinner som menn blant biskopane. 

Den nye biskopen blei vald med 11 av 15 stemmer under møtet til Kyrkjerådet onsdag.

– Vi gratulerer Kari Veiteberg som ny biskop i Oslo bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kyrkja med ein ny biskop. Ho har eit breitt votum i ryggen og er sterkt ønskt som biskop. Dette er ein historisk dag for Den norske kyrkja. For første gong har vi like mange kvinner som menn blant biskopane, seier leiar i Kyrkjerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i ei pressemelding.

Skjelven og glad

Kari Veiteberg tiltrer stillinga i desember.

– Eg ønskjer å vidareføra arbeidet som er gjort i bispedømmet. Som biskop håpar eg å spegla mangfaldet i Oslo, seier Veiteberg til Vårt Land. Ho fortel at ho blei skjelven og glad då ho fekk meldinga om at ho blei stemt fram blant dei tre kandidatane.

– Mange i bispedømmet og i verda elles meiner og tenkjer ulikt. Vi skal øva oss på å vera trygge saman, snakka godt om og til kvarandre og å feira gudstenester saman, seier den nyvalde biskopen.

– Erfaring med gatemiljø

56 år gamle Veiteberg er bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Ho er utdanna ved det teologiske fakultetet i Oslo. Arbeidsplassen gratulerer henne med utnemninga og meiner arbeidserfaringa hennar med menneske i utsette livssituasjonar, ofte nær gata, blir viktig dei komande åra.

– Det er viktig at ein med erfaring frå det sosiale arbeidet til kyrkja no blir biskop. Vi trur diakonien – den handlande omsorga – vil gje kyrkja truverd og brei kontaktflate i eit fleirkulturelt Oslo i åra som kjem, seier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

Oslo SV legg vekt på dei same kvalitetane hos den nye biskopen i gratulasjonen sin.

– Oslo er ein delt by med store forskjellar. Eg er svært glad for at hovudstaden får ein biskop som i mange år har stått skulder ved skulder med dei som livet har behandla hardt, skriv gruppeleiar i Bystyret og leiar i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Lovord frå Kvarme

Dei andre aktuelle kandidatane var Anne-May Grasaas og Sturla Johan Stålsett.

Avtroppande Ole Christian Kvarme har vore biskop i Oslo bispedømme sidan 2005. Søndag 3. september var det avskilsgudsteneste for han i Oslo domkyrkje.

– Med Kari får Oslo ein biskop som kjenner folket på gatene i byen vår. Kari er ein dyktig teolog. Ho er ein inspirator og ein varm forkynnar, skriv Kvarme i ei pressemelding.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Nedgang i skulefråværet, men rektorar bekymra for dei svakaste elevane

Fråværet har gått ned med 30 prosent sidan den nye fråværsgrensa på vidaregåande vart innført. Men i fleire fylke aukar delen elevar som fell ut av fag.

Russen får ikkje nyte medteken alkohol på russetreff

Helsedirektoratet presiserer at russen ikkje kan nyte medteken alkohol på russetreff. Hensikta er å hindre overstadig rus og uønskte hendingar.

Anne Enger til Nobelkomiteen

Senterpartiet innstiller på at tidlegare partileiar Anne Enger skal ta plass som første varamedlem i Nobelkomiteen. 

Black Friday med grønt motsvar

Black Friday går av stabelen 24. november, og Virke anslår at nordmenn vil sprengje tidlegare kjøperekordar. Men igjen blir dagen møtt med eit grønt motsvar.

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Fylkesveg 60 er stengt for tunge køyretøy i Indre Hornindal, men personbilar kan køyre om.

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal med klar tale til Stortinget:

Ber om endring av fylkesnamnet "Vestlandet"

Sesongopning ved Strandafjellet skisenter

Fryda seg vilt i djupsnøen

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

Martine Lorgen Øvrebust

10.-plass på Beitostølen

Glatte vegar – også i Stranda:

– Køyr varsamt og etter forholda

Detaljregulering for skytebane på Stavseng

Feil gir høyringsfrist i desember