Norsk presse svarar på Jaglands valdekningutspel 

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland er bekymra for at norsk presse kan ha prøvd å påverke valutfallet. Oppsiktsvekkjande utspel, svarar pressa.
innenriks

I ein Facebook-status skriv den tidlegare Ap-leiaren at det er forhold ved valet i Noreg som bekymrar han «frå eit demokratisk utgangspunkt».

«Nemleg alle sakene mot Aps leiar som plutseleg dukka opp i valkampen. Dersom det er slik at mediehus kjende til desse sakene lenge før valet, men venta med å legge dei ut til valkampen, blir det ein direkte intervensjon i valet og eit demokratisk problem. Media har ei plikt til å bringe ei nyheit straks den kjem i deira hender, ikkje vente til når det passar best», skriv han.

Jagland påpeikar at han arbeider mykje med mediespørsmål som generalsekretær i Europarådet.

«Angrep på mediefridomen frå styresmakter er ei av våre største bekymringar. Men falske nyheiter, vridde reportasjar, og politisk bereknande reportasjar bekymrar oss også veldig mykje», skriv han.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening seier til Nettavisen at han ikkje har noka tru på det han kallar Jaglands lett konspirasjonsteoretiske tilnærming.

– Det er litt oppsiktsvekkjande at ein generalsekretær i Europarådet kjem med slike utsegner. Jagland bør vere meir bekymra for at ein statsministerkandidat brukte advokatar for å stanse ein kritisk reportasje i NRK, seier han.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er også kritisk til Jaglands kritikk og påpeikar at den er for generell.

– Han bør konkretisere meir og vise til eksempel. Kva medium meiner han har gått for langt, kven har tråkka over streken? Påstandar om falske nyheiter er ein ganske heftig påstand, seier ho.

(©NPK)