Noreg forlengjer grensekontroll med seks månader

Noreg forlengjer grensekontrollen på ferjekaiar med seks månader til 11. mai 2018, opplyser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Grunnen er terrorfare. 

Kontrollen gjeld ferjer som kjem til Noreg frå Danmark, Sverige og Tyskland.

– Noreg er på same måten som Tyskland, Frankrike, Austerrike og Danmark uroleg for terrortrusselen i Europa og mange migrantar med uavklart identitet i Schengen-området. Vi vil difor framleis ha personkontroll på indre Schengen-grense også etter 11. november, seier Amundsen.

Noreg innførte den ekstraordinære grensekontrollen i kjølvatnet av flyktningkrisa i 2015, med heimel i artikkel 29 i den såkalla grensekodeksen for Schengen-området. Den offisielle grunngjevinga har vore manglande kontroll på yttergrensa til EU i Hellas.

I mai kunngjorde EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos at han ikkje ville tillata fleire forlengingar av denne forma for grensekontroll.

Noreg går difor over til artikkel 25 og 27 i grensekodeksen som heimel. Desse paragrafane opnar for mellombels grensekontroll når det oppstår alvorlege tryggingstrugslar.

Den juridiske ommøbleringa er nødvendig for å kunna halda fram med grensekontrollen når det noverande regime går ut den 11. november.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Mot fleirtal for å ta olje og gass ut av oljefondet 

Det kan gå mot fleirtal på Stortinget for Norges Banks råd om at oljefondet sel seg ut av olje- og gassaksjar.

Solberg sponsar Nobel-feiringa med friske kroner

Statsminister Erna Solberg (H) droppa applausen under delar av Nobel-foredraget, men blar opp friske pengar til feiringa. 

Innstiller Drevland som nytt medlem av Kringkastingsrådet

Måndag innstilte Stortingets valkomité tidlegare bergensordførar Trude Drevland som ny medlem av Kringkastingsrådet.

Listhaug med 26 spørsmål til Stortingets returstans

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har heile 26 konkrete spørsmål til stortingsvedtaket om returstopp til Afghanistan. Smørbrødlista kan bli lengre. 

Fleire reiste med fly i november

Talet på passasjerar som reiste med fly frå ein av Avinors flyplassen auka med 3,2 prosent i november. Innlandstrafikken aukar mest.

Tricia Boutté-Langlo:

Heidra svigerfaren med bursdagssong

Den amerikanske songarinna inviterte til julekonsert saman med Ytre Suløen i Stranda kyrkje søndag.

Gerhard B. Relling med minne frå Stranda

Leiken etter snøfall på 1960-talet

Problem i trafikken

Snøkava held fram