Noreg forlengjer grensekontroll med seks månader

Noreg forlengjer grensekontrollen på ferjekaiar med seks månader til 11. mai 2018, opplyser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Grunnen er terrorfare. 

Kontrollen gjeld ferjer som kjem til Noreg frå Danmark, Sverige og Tyskland.

– Noreg er på same måten som Tyskland, Frankrike, Austerrike og Danmark uroleg for terrortrusselen i Europa og mange migrantar med uavklart identitet i Schengen-området. Vi vil difor framleis ha personkontroll på indre Schengen-grense også etter 11. november, seier Amundsen.

Noreg innførte den ekstraordinære grensekontrollen i kjølvatnet av flyktningkrisa i 2015, med heimel i artikkel 29 i den såkalla grensekodeksen for Schengen-området. Den offisielle grunngjevinga har vore manglande kontroll på yttergrensa til EU i Hellas.

I mai kunngjorde EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos at han ikkje ville tillata fleire forlengingar av denne forma for grensekontroll.

Noreg går difor over til artikkel 25 og 27 i grensekodeksen som heimel. Desse paragrafane opnar for mellombels grensekontroll når det oppstår alvorlege tryggingstrugslar.

Den juridiske ommøbleringa er nødvendig for å kunna halda fram med grensekontrollen når det noverande regime går ut den 11. november.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Død person funnen i tjern i Os i Hordaland

Ein død person er funnen i Banktjørna i Os i Hordaland. Politiet har mistanke om at det dreier seg om ein sakna 29-åring.

Riggselskap permitterer 160 tilsette

Riggselskapet Dolphin Drilling legg riggen Bideford Dolphin i opplag og permitterer med det 160 tilsette. Selskapet trur likevel på nye kontraktar.

Beste dag sidan 1. september på Oslo Børs

Hovudindeksen på Oslo Børs gjekk opp med 0,94 prosent til 794,88 poeng før handelen vart avslutta før helga. Det er det beste dagsresultatet på sju veker.

Fredriksen kjøper seg opp i Sparebank 1

Skipsreiar John Fredriksen har kjøpt seg kraftig opp i Sparebank 1 Nord-Noreg. Gjennom selskapet Geveran Trading er han no den åttande største eigaren.

Riksadvokaten: Politiet gjorde ikkje noko straffbart i narkovarsel-saka

Riksadvokaten frikjenner både Vest politidistrikt og enkeltpersonar i narkotikavarslarsaka i Bergen.

Legekontoret på Hellesylt

Sender saka til HOK

Ørnesvingen

Utforkøyring i Geiranger

Politiet melder litt over klokka fire laurdag ettermiddag om ei utforkøyring i Geiranger, i nærleiken av Ørnesvingane.

Ruteheftene i fylket

Vil kutte ut papiret

Breidbandsutbygging i Stranda

Avslag frå NKOM

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.