Noreg og Russland samde om kvoteavtale

Noreg og Russland har blitt samde om ein ny kvoteavtale for 2018. Avtalen sikrar endå eit år med høg torskekvote.

– Eg er glad for at det også for 2018 er semje mellom Noreg og Russland om ein fiskeriavtale som sikrar ei berekraftig hausting av fiskeressursane i Barentshavet, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i ei pressemelding.

Noreg og Russland har blitt samde om kvotar på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, i tillegg til betre vilkår for gjennomføring av fiskeriforskingstokt i sonene til kvarandre.

Den totale torskekvoten for neste år blei sett til 775.000 tonn, og han blir fordelt mellom Noreg, Russland og tredjeland. Avtalen blei signert i Kazan i Russland torsdag.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

NorSIS fryktar digital utpressing og løysepengevirus

Digital utpressing mot bedrifter og angrep på alle dei personlege duppedittane vi koplar til nettet, er dei to største truslane mot datasikkerheit framover. 

NHO trur framleis på moderat oppgang i norsk økonomi

Næringslivets Hovedorganisasjon forventar ein årleg vekst i Fastlands-BNP på rundt 2 prosent i åra som kjem.

Forbrukarrådet: – Be om bytelapp

Det finst ingen byterett i norsk lov. Derfor anbefaler Forbrukarrådet alle å be om bytelapp til julegåvene. 

Norwegian-passasjerar trekte klagene sine

Om lag hundre Norwegian-passasjerar har trekt klagene sine frå Transportklagenemnda etter at å ha blitt einige med flyselskapet.

Kripos med ny kampanje for å få barn til å fortelje om overgrep

Gjennom filmar på blant anna Snapchat, Instagram og Facebook gjennomfører Kripos no ein ny kampanje for å få fleire barn til å bryte tagnaden om overgrep.

Fv. 63 Geiranger-Eidsdal:

Blir ikkje opna i dag

Turistbygda Geiranger

230 fastbuande att etter millionbesøk i sommar

Førjulsmorgon. Milde sommarvinder er blitt til kald vind, regn og sørpete vegar. Turistbygda har gått i dvale. Trudde vi.

Stranda:

Fotgjengar påkøyrd i gangfelt

Ei kvinne i 60-åra fekk moderate skader etter ein påkøyrsel ved Betel fredag ettermiddag.