Statsvitar: – Umogleg å vita kor Venstre hoppar

Venstre er eit så uføreseieleg parti at det er umogleg å vita kor det landar i spørsmålet om regjeringsdeltaking, meiner statsvitar Marcus Buck.

Dei overvegande positive signala frå Venstre til budsjettforslaget til regjeringa torsdag har gjeve ny næring til spekulasjonane om partiet no kjem til å gå inn i Solberg-regjeringa.

Instituttleiar Marcus Buck ved Institutt for samfunnsvitskap ved Universitetet i Tromsø meiner det førebels er heilt umogleg å vita. Nettopp fordi det er snakk om Venstre.

– Hadde det vore eit anna parti, så ville ein kunna seia noko meir sikkert kva som var å venta, men med Venstre veit ein aldri, seier Buck til NTB.

Han forklarer det med ståstaden til Venstre som eit grunnleggjande liberalt parti.

– Her er det stor takhøgd, og meiningane sprikjer i alle retningar, i motsetnad til dømes i Arbeidarpartiet, der det nesten ikkje finst noko takhøgd, ifølgje Buck.

Solberg uttalte under trontaledebatten onsdag at regjeringspartia og Venstre er samde om at dei skal halda fram samtalane om eventuelle samarbeidsformer framover.

– Det kjem vi eventuelt til å konkludera med, viss vi blir einige. Om det betyr regjeringsdeltaking for eit ekstra parti, eller om det betyr vidare samarbeid i Stortinget, blir å sjå, uttalte Solberg.

Fleire parti har kritisert henne for at prosessen var uryddig.

– Det verkar som vi har ei regjering utan ein plan. Ei regjering som mens dei ventar på at Venstre skal bestemme seg – berre flyt vidare og håpar at det skjer noko etter jul, sa parlamentarisk leiar i Senterpartiet Marit Arnstad under debatten.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Død person funnen i tjern i Os i Hordaland

Ein død person er funnen i Banktjørna i Os i Hordaland. Politiet har mistanke om at det dreier seg om ein sakna 29-åring.

Riggselskap permitterer 160 tilsette

Riggselskapet Dolphin Drilling legg riggen Bideford Dolphin i opplag og permitterer med det 160 tilsette. Selskapet trur likevel på nye kontraktar.

Beste dag sidan 1. september på Oslo Børs

Hovudindeksen på Oslo Børs gjekk opp med 0,94 prosent til 794,88 poeng før handelen vart avslutta før helga. Det er det beste dagsresultatet på sju veker.

Fredriksen kjøper seg opp i Sparebank 1

Skipsreiar John Fredriksen har kjøpt seg kraftig opp i Sparebank 1 Nord-Noreg. Gjennom selskapet Geveran Trading er han no den åttande største eigaren.

Riksadvokaten: Politiet gjorde ikkje noko straffbart i narkovarsel-saka

Riksadvokaten frikjenner både Vest politidistrikt og enkeltpersonar i narkotikavarslarsaka i Bergen.

Legekontoret på Hellesylt

Sender saka til HOK

Ørnesvingen

Utforkøyring i Geiranger

Politiet melder litt over klokka fire laurdag ettermiddag om ei utforkøyring i Geiranger, i nærleiken av Ørnesvingane.

Ruteheftene i fylket

Vil kutte ut papiret

Breidbandsutbygging i Stranda

Avslag frå NKOM

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.