SSBs forskingsdirektør gir seg

Forskingsdirektør Kjetil Telle i SSB går tilbake til jobben som forskar. – Eg ser fram til noko roligere dagar, seier han.

Dei tilsette i Statistisk sentralbyrå fekk på eit allmøte onsdag vite at forskingsdirektør Kjetil Telle trekker seg frå stillinga, melder Dagens Næringsliv.

Han vil ikkje forlenge engasjementet som forskingsdirektør frå nyttår. Før han sluttar skal det komme på plass ein ny mellombels direktør for avdelinga, opplyser Statistisk sentralbyrå i ei pressemelding.

Telle har vore mellombels tilsett i stillinga i to periodar frå 2015, og den inneverande kontrakten går ut ved slutten av året.

– Avtalen min som fungerande direktør for forskingsavdelinga går ut ved nyttår, og eg har no lyst til å gå tilbake til forskinga. Det har vore mykje merksemd den siste tida, og eg ser fram til noko roligere dagar med store datasett og koding i stdata, seier Telle. Framover skal han jobbe med eit stort prosjekt om regionale forskjellar i bruk av helsetenester der samarbeidet med helsestatistikken er sentralt.

Administrerande direktør Birger Vikøren takkar Telle for innsatsen i ein krevjande tid for avdelinga.

– Eg har full forståing for at Kjetil Telle no har lyst til å gå tilbake til jobben som forskar. Eg takkar Telle for innsatsen, og veit at han uansett kjem til å fortsette å bidra til forskinga i SSB, seier Vikøren.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Arbeidsgjevarar skyr folk med arbeidstrening via Nav

Arbeidsgjevarar vil heller tilsetja folk som har gått arbeidsledige, enn folk som har hatt arbeidstrening via Nav, viser ein forskingsrapport frå Nova.

16 OECD-land brukar meir enn Noreg på offentleg velferd

Noreg toppar ikkje lista over kor stor del av BNP ulike land brukar på offentleg velferd. 16 OECD-land er før oss, ifølgje den danske fagforeininga 3F.

VG: Regjeringsforhandlingane startar 2. januar 

Forhandlingane om regjeringssamarbeid startar 2. januar, og fredag 19. januar er ein sannsynleg dato for at den nye regjeringa er klar, skriv VG.

Rentepanel: – Rentefesten vil vara lenge

Professor Ragnar Torvik meiner fallande bustadprisar og rekordhøg gjeldsbelasting hindrar Noregs Bank i å auka renta raskt eller mykje.

Tek i bruk anlegg for 4,9 mill kroner

Klar for ny sesong i Hyttehola

Hyttehola er eit fleirbruksanlegg til 4,9 millionar der idrettslaget og skyttarlaget i Sunnylven står skulder ved skulder.

Politiet i Møre og Romsdal

Brann og politi i same sentral

Tricia Boutté-Langlo:

Heidra svigerfaren med bursdagssong

Den amerikanske songarinna inviterte til julekonsert saman med Ytre Suløen i Stranda kyrkje søndag.