Noreg krev nye grensereglar i Schengen 

Noreg ber EU om å endre reglane slik at det blir lettare å innføre grensekontroll internt i Schengen-området. 

Noreg, Danmark, Tyskland, Austerrike og Frankrike har no sendt eit felles forslag til EU-kommisjonen om saka.

Der ber dei fem landa om meir fleksible reglar for indre grensekontroll i Schengen.

– Dette er ei tilpassing til den verkelegheita vi lever i. Det er ikkje ei juridisk verkelegheit, men den verkelege verda, seier Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg.

Ho meiner kvart enkelt land må kunne innføre grensekontroll når det er behov for det, og behalde den så lenge det er behov for det.

I dag opnar regelverket for at det kan innførast mellombels grensekontroll i opptil seks månader dersom det oppstår alvorlege sikkerheitstruslar.

Den tidsgrensa er ikkje tilpassa dagens kontekst, der det eksisterer ein varig terrortrussel, skriv dei fem Schengen-landa i forslaget som no er oversendt til EU-kommisjonen. Dei krev at medlemsland må få høve til å innføre meir langvarig grensekontroll.

Noreg kontrollerer i dag ferjer som kjem til frå Danmark, Sverige og Tyskland, men EU-kommisjonen har kravd at denne kontrollen må avsluttast innan 11. november.

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos meiner det ikkje lenger finst nokon god grunn til å forlenge kontrollen.

– Vi skal diskutere det med ministrane. Men eg meiner tida er inne for å gå tilbake til normalen i Schengen, seier han.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Kurdarane i Irak vil halde folkeavstemming trass motstand

Leiarane i Kurdistan nektar å avblåse folkeavstemminga om lausriving måndag, trass i truslar og åtvaringar frå mange kantar.

Corbyn: – Brexit-planane til regjeringa er framleis uklare

Regjeringa til statsminister Theresa May har framleis ikkje klargjort kva slags forhold Storbritannia skal ha til EU etter brexit, meiner Jeremy Corbyn.

19-åring blei innestengt i grotte i 60 timar

Ein 19 år gammal student i USA blei ved ein feil låst inne i ei grotte under ei utflukt. Han overlevde tre dagar utan mat og vatn før han blei redda ut.

Theresa May avviser EØS-løysing

EØS er ikkje godt nok for det britiske folk, meiner statsminister i Storbritannia Theresa May.

May foreslår overgangsperiode etter brexit 

Statsminister i Storbrittania Theresa May vil ha ein overgangsperiode på rundt to år etter brexit der alt i praksis held fram som i dag.

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven