Noreg krev nye grensereglar i Schengen 

Noreg ber EU om å endre reglane slik at det blir lettare å innføre grensekontroll internt i Schengen-området. 

Noreg, Danmark, Tyskland, Austerrike og Frankrike har no sendt eit felles forslag til EU-kommisjonen om saka.

Der ber dei fem landa om meir fleksible reglar for indre grensekontroll i Schengen.

– Dette er ei tilpassing til den verkelegheita vi lever i. Det er ikkje ei juridisk verkelegheit, men den verkelege verda, seier Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg.

Ho meiner kvart enkelt land må kunne innføre grensekontroll når det er behov for det, og behalde den så lenge det er behov for det.

I dag opnar regelverket for at det kan innførast mellombels grensekontroll i opptil seks månader dersom det oppstår alvorlege sikkerheitstruslar.

Den tidsgrensa er ikkje tilpassa dagens kontekst, der det eksisterer ein varig terrortrussel, skriv dei fem Schengen-landa i forslaget som no er oversendt til EU-kommisjonen. Dei krev at medlemsland må få høve til å innføre meir langvarig grensekontroll.

Noreg kontrollerer i dag ferjer som kjem til frå Danmark, Sverige og Tyskland, men EU-kommisjonen har kravd at denne kontrollen må avsluttast innan 11. november.

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos meiner det ikkje lenger finst nokon god grunn til å forlenge kontrollen.

– Vi skal diskutere det med ministrane. Men eg meiner tida er inne for å gå tilbake til normalen i Schengen, seier han.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Volvo skal levera titusenvis av sjølvkøyrande bilar til Uber

Volvo skal selja opp mot 24.000 førarlause bilar til skysstenesta Uber. 

CNN: Moglege lydar frå sakna argentinsk ubåt

Den argentinske marinen har kanskje fanga opp lydar frå ein ubåt som har vore sakna sidan onsdag, fortel CNN. Ubåten har 44 personar om bord.

SPD opnar for nyval i Tyskland – seier nei til ny storkoalisjon

Sosialdemokratiske SPD avviser moglegheita for ein ny storkoalisjon i Tyskland og opnar for nyval. 

Tyrkia krev grundig gransking av Nato-øving i Stavanger

Tyrkiske styresmakter krev gransking av kommandolinjene under Nato-øvinga i Stavanger der president Recep Tayyip Erdogan vart framstilt som ein fiende.

Irak vil sende familiane til framandkrigarane tilbake til heimlanda

Styresmaktene i Irak vil sende fleire hundre nære familiemedlemmer til utanlandske IS-krigarar tilbake til heimlanda.

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Fylkesveg 60 er stengt for tunge køyretøy i Indre Hornindal, men personbilar kan køyre om.

"Vestlandet":

Ber om fylkesnamn som ikkje provoserer naboane

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal med klar tale til Stortinget.

Sesongopning ved Strandafjellet skisenter

Fryda seg vilt i djupsnøen

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

Martine Lorgen Øvrebust

10.-plass på Beitostølen

Glatte vegar – også i Stranda:

– Køyr varsamt og etter forholda

Detaljregulering for skytebane på Stavseng

Feil gir høyringsfrist i desember