onsdag 18.04 2018

– Om vi har gjort feil, så skal vi rette opp

Dagleg leiar i Stranda Eigedomsselskap AS, Ivar Jan Langlo, seier at selskapet skal sjå på om dei har gjort feil med omsyn til husleige og innkreving.

Leieboerforeningen gir leigetakaren fullt medhald i saka

Leieboerforeningen gir i si juridiske vurdering leigetakar fullt medhald i saka.

Stranda Eigedomsselskap

Tre husleigeauker iløpet av fire månader

Ein leigetakar har kontakta Sunnmøringen for å klage på det vedkommande ser på ulovleg husleigeauke på kommunale boligar.

tirsdag 17.04 2018

Rv 15 Strynefjellsvegen:

– All grunn til å vere optimistiske

Liabygda skule oppe i formannskapet

Vil utsette nedlegging

Formannskapet gjekk måndag inn for å tilrå kommunestyret å utsette nedlegginga av Liabygda skule for skuleåret 2018/2019.

Elvepadling i Sunnylven

Intens godskontroll på Vestlandet

mandag 16.04 2018

Stenger fv. 60 for synfaring

Linge- og Overåtunnelen

Manuell dirigering

Opprop frå innbyggjarar i Norddal kommune

Vil sjå mot Stranda på nytt

Fv 655

Open for trafikk etter ras

søndag 15.04 2018

Bilistar køyrde forbi ulykke og gjennom sperringar

Lensmannskontoret: – Alle har plikt til å stoppe

Fv 60 i Velledalen:

Tre bilar involvert i ulykke

lørdag 14.04 2018
8

På Strandafjellet:

Sesongavslutning med stil

1

Sanner vil sjå nærmare på digitale læremiddel på nynorsk

Noregs Mållag:

Til kamp for digitale læremiddel på nynorsk

Bygdamøter om samfunnsplan for Stranda kommune

– Møt opp og gje innspel

Satse sterkare på Stranda sentrum framfor dei andre bygdelaga? Tillate heilårsbustad i hyttefelt? Kommunen ønsker innspel om kva veg Stranda skal i framtida.

fredag 13.04 2018

Manuell dirigering i Hellesyltporten