Løytnant Raymond Isehaug er tildelt medalje og diplom for

Løytnant Raymond Isehaug er tildelt medalje og diplom for "Redningsdåd til sjøs". Fylkesmannen i Nordland Hill Martha Solberg stod for overrekkinga. Foto: Lars Røraas/Sjøforsvaret

Heidra for redningsdåd

Nestkommanderande på KV Barentshav, løytnant Raymond Isehaug frå Stranda, er tildelt medalje for "Redningsdåd til sjøs".

Fylkesmann Hill Marta Solberg overrekte medalje og diplom til Raymond Isehaug under ein høgtidleg seremoni på Kystvakta sitt hovudkvarter på Sortland i Nordland 7. desember i fjor. "Redningsdåd til sjøs" blei tildelt på vegne av Nærings- og handelsdepartementet og etter innstilling frå Sjøfartsdirektoratet.

Isehaug, som er utdanna styrmann frå Høgskulen i Ålesund, arbeider som nestkommanderande på KV Barentshav. Den 25. februar i 2015 måtte han raskt rykke ut til "Skagøysund" for å prøve å berge ein fiskar som hadde fått eit 13 cm langt knivblad inn i lysken.

– Måtte stikke tommelen ned i såret for å stogge blødinga

Løytnant Raymond Isehaug på KV Barentshav fortel her korleis han bokstavleg tala hadde ein "finger med i spelet" då han berga livet til ein nordnorsk fiskar i 40-åra.

Rask og dyktig

– Løytnant Isehaug var snarrådig og tok ansvar i ein situasjon der det var påkrevd for å redde livet til eksternt personell som hadde ein alvorleg, potensielt livstrugande stikkskade i lysken. Vedkomande utøvde sanitet med kvalitet til etterfølging og trass i krevjande forhold på sjøen. Isehaug blir nominert til medalje for «Redningsdåd til sjøs», spesielt på grunn av personlig dyktigheit og fortentsfull innsats som har skapt avdelingsånd på fleire nivå, heitte det i grunngivinga for heideren av offiseren frå Stranda.

Fiskaren var uheldig med kniven då han stod og bløgga. Ifølgje Forsvaret ville skaden ubehandla ført til stort blodtap, sjokk og død. Då Isehaug kom om bord såg han at pasienten var såpass forkomen at tilstanden berre ville bli verre ved ein transport over til hospitalet på kystvaktfartøyet. Dermed måtte hjelpe gjevast i fiskebåten, utan sanitetsinfrastrukturen på KV Barentshav.

Livreddande

Mannskapet på "Skagøysund" hadde ikkje nok kompetanse til å vareta pasienten, og helsehjelpa frå nestkommanderande på kystvaktskipet var livreddande. Avgjerande for situasjonen vart Isehaug si raske og dyktige handling. Prioriteringar med tanke på å sette i verk nødvendige sanitetstiltak var eksemplarisk og i samsvar med prosedyre for sanitet (trykkpunkt, oksygenbehandling, førebu væskebehandling og førebygge hypotermi (pledd)), går det fram av ei pressemelding frå Kystvakta.

Der blir det også framheva at då blødinga ikkje gjekk å stogge på anna vis, måtte Isehaug stikke ein fing inn i såret.

– Påkjenninga av å sitte med fysisk kontakt med alvorleg sårskade (finger i såret) og blodsøl må ha vore betydeleg, heiter det.

To og ein halv time etter at aksjonen starta, kom redningsmann og lege som overtok ansvaret og evakuerte pasienten.

Abonnentar kan lese stort intervju med Isehaug her.

Fordelaktig for pasienten

"Isehaug utviste stor tilpasningsevne, da sanitetsutøvelse måtte utføres på eksternt fartøy, og evne til utholdenhet i påvente av sanitetsbistand. Det bemerkes i tillegg at Isehaug hadde ansvar for sanitetsorganiseringen på KV Barentshav forut for hendelsen. Øvingsnivået for saniteten på KV Barnetshav og organiseringen om bord var svært god. Dette antas også å ha bidratt til at utfallet ble fordelaktig for pasienten".

"Redning på sjøen og medisinsk bistand til eksterne fartøy er en viktig del av Kystvaktens oppdrag. Refererte hendelse representerer et eksempel på svært godt utøvd sanitet ihht. til retningslinjer for sanitet nivå 3. Hendelsen har inspirert og motivert Kystvaktens sanitetsorganisasjon og har synliggjort hvilken viktig rolle KV kan spille når uhellet rammer langt til havs. Kystvakten ble i 2015 tildelt Norges Fiskarlags sikkerhetspris for mangeårig innsats for ivaretakelse av norske fiskere. Saniteten referert i dette forslaget og Isehaugs bidrag spesielt ble løftet fram under pristildelingen som eksempel til etterfølgelse", står det til slutt i pressemeldinga frå Kystvakta.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Sommarrute

Til Oslo om ettermiddagen

Nordfjordekspressen si ettermiddagsrute er tilbake i sommarsesongen.

Mjølkekvalitet

Fekk topp karakter

Solfrid og Ivar Frøysadal frå Stranda fekk denne veka TINEs høgste utmerking for topp mjølkekvalitet; Sølvtina.

Dreamteamet tok pokalen

Dreamteamet har vore på Høddvoll og delteke på den årlege Laurdagscupen.

Fylkesmannen

Vil sjekke korleis kommunen brukar tvang

Fylkesmannen vil i sommar kome på ubedne besøk for å sjå om det blir nytta tvang i kommunale helse- og omsorgstenester.

Mjølkekvalitet

Fekk topp karakter

Solfrid og Ivar Frøysadal frå Stranda fekk denne veka TINEs høgste utmerking for topp mjølkekvalitet; Sølvtina.

Sommarrute

Til Oslo om ettermiddagen

Nordfjordekspressen si ettermiddagsrute er tilbake i sommarsesongen.

Fredag inviterer russen til revy i Storfjord kulturhus

Engasjert for eldre

Russerevyen byr ikkje berre på underhaldning.

Dreamteamet tok pokalen

Dreamteamet har vore på Høddvoll og delteke på den årlege Laurdagscupen.

Fylkesmannen

Vil sjekke korleis kommunen brukar tvang

Fylkesmannen vil i sommar kome på ubedne besøk for å sjå om det blir nytta tvang i kommunale helse- og omsorgstenester.

Idrettskretsen har etablert ungdomsutval

Og ein Liabygding trer inn som nestleiar.

Hellesylt

Tida renn ut for unikt galleri

Kan verdsarvsenteret i Geiranger berge Peer Gynt?

Med Sartre som inspirasjon

– Kven er eg?

Teatret Vårt kjem denne veka til Stranda med eit teaterstykke inspirert av ingen ringare enn Jean-Paul Sartre.

Stranda Fjellgrend på fritidsmesse

Lanserte Strandahytta

Bygger fire 30 kvm. store hytter ved Strandafjellet Skisenter.

Godt renn for Stranda Alpint:

Fleire Vestlandsmeistere

Dei unge og lovande Stranda alpinistane leverte fleire gode prestasjonar denne helga.