Miølhøhamner Bellona meiner ein må opprette miljøhamner lenger ute i fjorden med ei skyssordning til

Miølhøhamner Bellona meiner ein må opprette miljøhamner lenger ute i fjorden med ei skyssordning til "indrefileten" av fjordane. Foto: Bellona

Bellona

Miljøhamner kan avlaste Geiranger

Bellona meiner at svaret på eit overfylt Geiranger er miljøhamner i Valldal, Stranda og Hellesylt.

- Cruiseskipa kan legge til kai og koplast til landstraum lenger ute i fjorden, og derfrå kan sightseeing på fjorden eller på vegane skje med utsleppsfrie fartøy inn til Geiranger, meiner Bellona.

Røyk Til tider ligg det eit tjukt lag av røyk over Geiranger på grunn av Cruiseskipa. Fjord Norge meiner Geiranger på slike dagar ikkje oppfyller dei forventningane som mange turistar har. (Foto: Staale Wattø (Sunnmørsposten).)

Røyk Til tider ligg det eit tjukt lag av røyk over Geiranger på grunn av Cruiseskipa. Fjord Norge meiner Geiranger på slike dagar ikkje oppfyller dei forventningane som mange turistar har. Foto: Staale Wattø (Sunnmørsposten).

Administrerande direktør Kristian B. Jørgensen i Fjord Norge seier til NRK Sogn og Fjordane at  Flåm og Geiranger er i ferd med å nå mettingspunktet for kor mange turistar dei kan ta i mot.

Unngår Flåm og Geiranger

– Vi har definitivt turoperatørar som jobbar med det vi kallar «high end-kundar», altså godt betalande kundar, som seier til oss at dei unngår Flåm og Geiranger og også andre stadar på den verste tida av året, seier Jørgensen i Fjord Norge til NRK Sogn og Fjordane. Han meniner ifølgje NRK at desse stadene ikkje er den opplevinga turoperatørane har presentert for sine kundar.

- Dei har marknadsført urørt natur og ynskjer å gi kundane sine det ekte fjordnorge. Difor vel dei andre reiseruter, hevdar direktøren i Fjord Norge.

Bellona har idear

Bellona har lenge hatt sine løysingar for m.a. Geiranger-fjorden. Dei meiner skipa kan leggje til kai i Stranda, Valldal eller Hellesylt, mens turistane kjørels inn i indrefileten med batteri- eller hydrogendrive båt. Turistar over land kjørels i batteri- eller hydrogenbuss.

Bellona meiner både Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har overskot på fornybar straum i desse områda. Det er viktig å ta i bruk krafta lokalt. Landstraum til skip, lading av batteri og produksjon av hydrogen er fine moglegheiter her.

Strengare utsleppskrav

Bellona støtter elles dei strengare utsleppskrav som Sjøfartsdirektoratet på oppdrag frå Klima- og miljøverndepartementet har foreslått til cruiseskip og andre fartøy som besøker de tre norske fjordane på UNESCOs verdensarvliste. (Sjå fakta).

Meir å lese på Sunnmøringen:
Krav frå Sjøfartsdirektoratet
  • • Krav om at skip skal ha reinsesystem som reduserer utslipp av NOx
  • • Kun tillate bruk av drivstoff med lågt svovelinnhald
  • • Synleg utslipp av røyk frå skip skal oppfylle krav til gjennomsiktighet
  • • Rapporteringskrav for alle skip som går inn i verdensarvfjordene
  • • Redusere tal på skipsanløp totalt eller per dag/veke
  • • Fastsette maksimal hastigheit i definerte soner for å redusere drivstofforbruk og utslipp
  • Forbod mot utslipp av scrubbervann, gråvatn, ureinsa og reinsa kloakk,
  • På det vedlagde kartet har vi ringet inn de områda vi ser for oss som utsleppsfrie.
  • Cruiseskipa kan legge til ved Stranda, etter kvart i Valldalen og også i Hellesylt.
Røyk Til tider ligg det eit tjukt lag av røyk over Geiranger på grunn av Cruiseskipa. Fjord Norge meiner Geiranger på slike dagar ikkje oppfyller dei forventningane som mange turistar har.
(Foto: Staale Wattø (Sunnmørsposten).)

Røyk Til tider ligg det eit tjukt lag av røyk over Geiranger på grunn av Cruiseskipa. Fjord Norge meiner Geiranger på slike dagar ikkje oppfyller dei forventningane som mange turistar har. Foto: Staale Wattø (Sunnmørsposten).

Siste nyheter

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Har opna sommarutsal på Hellesylt

Denne sommaren sel ikkje Linda Fausa varer frå fjordane i Geiranger, men på Hellesylt. Ho fortel at ho var skeptisk til om det kom til å gå like bra, men seier at ho er positivt overraska.

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Hellesylt Hydrogen Hub

Dannar AS

Fleire aktørar går saman om å danne aksjeselskapet Hellesylt Hydrogen AS. Målet er å utnytte lokal kraftproduksjon.

For dyrt med landstraum for cruiseskip

Cruiseskip slepp ut store mengder klimagassar medan dei ligg til kai. Men løysinga som ville kutta utsleppa er for dyr.