Biletet er frå Stranda helselag sitt loppemarknad i 2006. Den gongen var det marknad utan bil.
(Foto: Maria Nerhus)

Biletet er frå Stranda helselag sitt loppemarknad i 2006. Den gongen var det marknad utan bil. Foto: Maria Nerhus

Bagasjerom-loppemarknad

Stranda frivilligsentral inviterer til loppemarknad med ein vri på Strandalaurdagen.

I år er det planlagt to Strandalaurdagar: 10 juni og 2. september – sistnemnde som erstatning for Strandadagane.

Laurdag 10. juni blir det blant anna loppemarknad frå bil i Stranda sentrum.

– Våren er ei fin tid å rydde på og no har du moglegheit til å fylle bagasjerommet, ta med eit campingbord og så er du klar for sal, skriv Stranda Frivilligsentral på Facebook.

Dei legg til at det ikkje er tillate med kommersielt sal av nye produkt på bagasjeromsmarknaden, og at om ein ønskjer å vere med kan det vere lurt å melde seg på for å vere sikra ein plass.

– Stranda sentrumsforeining lokkar med ulike aktivitetar så ei tur til Stranda denne dagen kan vere lurt!, skriv Frivilligsentralen.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven