Korpset i vinden

Stranda skulekorps håper det er ein ny trend på gang.

Måndag øvde skulekorpset på masjering til 17. mai.   Foto: Privat

Nyhende

Vanlegvis er stega i korpset følgande: aspirant – junior – vanleg skulekorps. Men i år blei altså Stranda skulekorps nøydd til å slå saman junior- og skulekorpset fordi dei rett og slett ikkje hadde nok musikarar. No er dei 9–10 stykk i det samanslåtte korpset, men mangel på aspirantar ser det ikkje ut til å vere.

– Vi føler det er mykje giv i korpset. Vi har 12 aspirantar i år, noko som er veldig mykje i forhold til tidlegare år, fortel Gunnhild Overvoll som sit i styret til korpset.

I fjor heldt dei ein konsert på skulen, og det var altså då 12 nye musikarar melde seg. I år går dei for ein ny konsert, og endå fleire rekruttar.

Ny trend?

– Korpset har slite, og har vore litt for lite. Men slik trenden er no, blir det nok eit mykje større korps etter kvart. Det er i alle fall det vi håpar, seier Overvoll som på vegner av korpset kan freiste med eit tilbod som kanskje bidreg til rekrutteringa.

Støttemedlem

– Vi spanderer eit år med kulturskule for alle aspirantar. I tillegg har vi hatt bruk for dobbelt opp med instruktørar ettersom junior- og skulekorpset blei slått saman. Men det er jo klart at dette kostar oss litt, fortel ho.

Det er difor dei no nyleg har sat i verk moglegheita for å bli støttemedlem av korpset. Dei er godt i gang med å sende ut invitasjonar, og har så langt motteke positiv respons.

– Det er ikkje sikkert dette er noko vi kjem til å fortsette med i åra framover, men vi er litt avhengig av at andre også vil hjelpe, seier Overvoll.

17. mai

No er det spente musikarar i alle årsklasser som gleder seg til 17. mai.

– Vi stiller til 17. mai med eit skulekorps som er forsterka med fleire vaksne musikantar. Eg høyrde når dei øvde i går, og det låt veldig bra altså, seier Overvoll som håper det blir eit enda fyldigare korps til neste år.


– Det kan jo sjølvsagt vere tilfeldig, men eg håpar jo at korps er meir i vinden. Eller så kan det faktisk hende av vi har gjort ein spesielt bra rekrutteringsjobb, ler Overvoll og legg til at ho sanneleg ikkje veit kva det skuldast. Kanskje kan det også grunne i dei stilige allversjakkene dei har fått sponsa av Sparebanken Møre no nettopp. Naudsynt når ein går i korps på Sunnmøre.

– No får vi sjå om denne trenden held seg, det er i så fall kjempepositivt. Miljøet rundt det er viktig, seier ho.