Nytt tilbod: Inger Storheim frå Nasjonalforeningen for folkehelsen i Møre og Romsdal orienterte om aktivitetsvenn-tilbodet for dei vel 30 frammøtte på Frivilligsentralen torsdag ettermiddag.
(Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær)

Nytt tilbod: Inger Storheim frå Nasjonalforeningen for folkehelsen i Møre og Romsdal orienterte om aktivitetsvenn-tilbodet for dei vel 30 frammøtte på Frivilligsentralen torsdag ettermiddag. Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Aktivitetsvenn og pårørandeskule

Fleire tilbod startar opp

Både aktivitetsvenn og pårørandeskule er planlagd starta opp til hausten som ein del av eit interkommunalt samarbeid.

Aktivitetsvenn er eit prosjekt starta av Nasjonalforeningen for folkehelsen i etterkant av TV-aksjonen i 2013.

– Det å vere aktivitetsvenn betyr at du gjer dei aktivitetane du likar å gjere saman med ein person som har demens. Du kan gå tur, du kan fiske, eller du kan ta ein kopp kaffi. Moglegheitene er mange, sa Inger Storheim som er i fylkesstyret for Nasjonalforeningen i Møre og Romsdal.

Ho er sjølv aktivitetsvenn, og fortalde om sine eigne røynsle.

Akvititetsvenn for 99-åring

– Eg er aktivitetsvenn for ei dame på 99 år. Vi har ein fast dag vi er saman på, og eg gler meg stort til kvar gong vi treffast. Det er fantastisk å vere aktivitetsvenn, sa ho.

– Det kan godt vere at personen med demens ikkje hugsar kva de har gjort saman i etterkant. Men kjensla frå ei positiv oppleving, den ber dei med seg, poengterte ho.

Storheim understreka at det er viktig med felles interesser, slik at ein kan få ein god match.

Alle i alderen 15 til 85 år kan melde seg som aktivitetsvenn.

– Det vi har sett, er at studentar og skuleelevar har vore veldig interesserte i å vere aktivitetsvenner, mellom anna i Kristiansund og i Ålesund. Dei fortel oss at det gir dei mykje å vere aktivitetsvenn, sa ho.

Tilbodet i Stranda blir i første omgang tilknytt Stranda og Sunnylven omsorgssenter, for å hauste røynsler med tilbodet.

Pårørandeskule

For pårørande til personar med demens, er det òg planlagd å opprette eit tilbod som heiter pårørandeskule.

– Dette er eit interkommunalt samarbeid mellom fleire kommunar på indre Sunnmørfe og Byrg kompetanse, fortalde Ingvild Nykrem som sjølv har brei erfaring innan feltet.

– Vi ser at det er eit behov for meir informasjon om demens til pårørande, og vi ser at belastinga på pårørande blir vurdert som tyngre enn pårørande til andre pasientgrupper. Informasjon og støtte tidleg i demensløpet er viktig, det same er oppfølging, sa Nykrem.

Siw Kvame i Byrg understreka at dette tilbodet kan gi tryggleik og meistring av situasjonen.

– Vi planlegg både førelesingar om emnet, og gruppesamtaler tilknytt eigne samlingar, sa ho.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Folketalsutviklinga

Raude tal sidan 2016

I løpet av årets første kvartal har folketalet i Stranda kommune gått ned frå 4.623 til 4.590.

FV63 Langvatn/Djupvasshytta

Vegen opnar i ettermiddag

Statens Vegvesen melder at FV63 mellom Langevatn og Djupvasshytta opnar i dag fredag.

Gondolbana i Loen

Pengedryss i marknadsføring

Sist helg opna dronning Sonja den nye gondolbana i Loen. No opnar Nærings- og fiskeridepartementet lommeboka.

Sunnmøre Museum og Blåtind i Stordal

Paraplyvêr på pensjonisttur

Med ein god porsjon godt humør rista pensjonistane frå Stranda av seg regnet då dei Kristi Himmelfartsdag besøkte Sunnmøre Museum.

Misjonssambandet

Stor misjonssamling i Stranda

Vestborg Vidaregåande skule hadde i fjor eit overskot på vel 893.000 kroner.

Folketalsutviklinga

Raude tal sidan 2016

I løpet av årets første kvartal har folketalet i Stranda kommune gått ned frå 4.623 til 4.590.

FV63 Langvatn/Djupvasshytta

Vegen opnar i ettermiddag

Statens Vegvesen melder at FV63 mellom Langevatn og Djupvasshytta opnar i dag fredag.

Gondolbana i Loen

Pengedryss i marknadsføring

Sist helg opna dronning Sonja den nye gondolbana i Loen. No opnar Nærings- og fiskeridepartementet lommeboka.

Sunnmøre Museum og Blåtind i Stordal

Paraplyvêr på pensjonisttur

Med ein god porsjon godt humør rista pensjonistane frå Stranda av seg regnet då dei Kristi Himmelfartsdag besøkte Sunnmøre Museum.

Misjonssambandet

Stor misjonssamling i Stranda

Norsk Luthersk Misjonssamband samlar troppene i Stranda.

Unni Wilhelmsen til Eidsdal

Komande helg, 26. og 27. mai, inviterer Eidsdalsrørå til familie- og kulturfest for fjerde året på rad.

Stranda

Glede over politi-vedtak

Ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda gler seg over at lensmannskontoret ikkje blir lagt ned.

Freista med korps-konsert

I fjor gjorde Stranda skulekorps god rekruttering, no håpar dei på å gjenta suksessen i år.

Stranda vg. skule

Selte 600 smoothie

 Ungdomsbedrifta ZUP UB frå Stranda vidaregåande skule har selt over 600 flasker med smoothie, deriblant frå Rema sin butikk på Stranda.