Noreg:

Låg vekst i folketalet

I første kvartal i år voks befolkninga med 8.829 personar. Det er den lågaste veksten i denne perioden sidan 2006.

Veksten blir på 0,17 prosent og er den lågast registrerte etter at EU utvida den indre marknaden i 2006, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt bestod Noreg av 5.267.100 personar per 1. april 2017. Det vart fødd 13.700 barn, mens 11.300 personar døydde i første kvartal. Det gir eit fødselsoverskot på 2.400 personar, det lågaste sidan 2003.

Innvandringa var noko høgare enn i første kvartal året før, mens utvandringa var omtrent på same nivå. Rundt 15.200 personar vart registrerte som innvandra, mens rundt 8.800 utvandra.

Blant utanlandske statsborgarar var det flest polakkar og litauarar som utvandra, mens det kom flest innvandrarar frå Syria, Polen og Eritrea.

©NPK

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Har opna sommarutsal på Hellesylt

Denne sommaren sel ikkje Linda Fausa varer frå fjordane i Geiranger, men på Hellesylt. Ho fortel at ho var skeptisk til om det kom til å gå like bra, men seier at ho er positivt overraska.

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Hellesylt Hydrogen Hub

Dannar AS

Fleire aktørar går saman om å danne aksjeselskapet Hellesylt Hydrogen AS. Målet er å utnytte lokal kraftproduksjon.

For dyrt med landstraum for cruiseskip

Cruiseskip slepp ut store mengder klimagassar medan dei ligg til kai. Men løysinga som ville kutta utsleppa er for dyr.