Noreg:

Låg vekst i folketalet

Nyhende

I første kvartal i år voks befolkninga med 8.829 personar. Det er den lågaste veksten i denne perioden sidan 2006.

Veksten blir på 0,17 prosent og er den lågast registrerte etter at EU utvida den indre marknaden i 2006, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt bestod Noreg av 5.267.100 personar per 1. april 2017. Det vart fødd 13.700 barn, mens 11.300 personar døydde i første kvartal. Det gir eit fødselsoverskot på 2.400 personar, det lågaste sidan 2003.

Innvandringa var noko høgare enn i første kvartal året før, mens utvandringa var omtrent på same nivå. Rundt 15.200 personar vart registrerte som innvandra, mens rundt 8.800 utvandra.

Blant utanlandske statsborgarar var det flest polakkar og litauarar som utvandra, mens det kom flest innvandrarar frå Syria, Polen og Eritrea.

©NPK