Noreg:

Låg vekst i folketalet

I første kvartal i år voks befolkninga med 8.829 personar. Det er den lågaste veksten i denne perioden sidan 2006.

Veksten blir på 0,17 prosent og er den lågast registrerte etter at EU utvida den indre marknaden i 2006, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt bestod Noreg av 5.267.100 personar per 1. april 2017. Det vart fødd 13.700 barn, mens 11.300 personar døydde i første kvartal. Det gir eit fødselsoverskot på 2.400 personar, det lågaste sidan 2003.

Innvandringa var noko høgare enn i første kvartal året før, mens utvandringa var omtrent på same nivå. Rundt 15.200 personar vart registrerte som innvandra, mens rundt 8.800 utvandra.

Blant utanlandske statsborgarar var det flest polakkar og litauarar som utvandra, mens det kom flest innvandrarar frå Syria, Polen og Eritrea.

©NPK

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven