Mast I samband med at Ljønibb- Hamreljøtunnelen er lagt ned, er det trong for ei ny radiomast på Ljøen.
(Foto: Statens vegvesen)

Mast I samband med at Ljønibb- Hamreljøtunnelen er lagt ned, er det trong for ei ny radiomast på Ljøen. Foto: Statens vegvesen

Ljøen

Vil ha radiomast

Legg til rette for mobiltekning i Geirangerfjorden.

Statens vegvesen ønsker å byggje ei ny 18 meter høg radiomast og teknikkhus like nordaust for innkøyringa til den nye Ljøtunnelen.

Radiosignal til tunnel

Masta skal formidle radiosignal frå dei nye tunnelane, mobilsignal, kystradio innover Geirangerfjorden og Sunnylvsfjorden og signal frå Åkneset.

Plasseringa er avgjerande for dekninga til signala. Rådmannen i Stranda tilrår at det under visse vilkår blir gitt løyve til bygginga.

Meir å lese på Sunnmøringen:
(Foto: Dokument)

Foto: Dokument

Siste nyheter

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Har opna sommarutsal på Hellesylt

Denne sommaren sel ikkje Linda Fausa varer frå fjordane i Geiranger, men på Hellesylt. Ho fortel at ho var skeptisk til om det kom til å gå like bra, men seier at ho er positivt overraska.

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Hellesylt Hydrogen Hub

Dannar AS

Fleire aktørar går saman om å danne aksjeselskapet Hellesylt Hydrogen AS. Målet er å utnytte lokal kraftproduksjon.

For dyrt med landstraum for cruiseskip

Cruiseskip slepp ut store mengder klimagassar medan dei ligg til kai. Men løysinga som ville kutta utsleppa er for dyr.