Mast I samband med at  Ljønibb- Hamreljøtunnelen er lagt ned, er det trong for ei ny radiomast på Ljøen.
            (Foto: Statens vegvesen)

Mast I samband med at Ljønibb- Hamreljøtunnelen er lagt ned, er det trong for ei ny radiomast på Ljøen.Foto: Statens vegvesen

Ljøen

Vil ha radiomast

Legg til rette for mobiltekning i Geirangerfjorden.

Statens vegvesen ønsker å byggje ei ny 18 meter høg radiomast og teknikkhus like nordaust for innkøyringa til den nye Ljøtunnelen.

Radiosignal til tunnel

Masta skal formidle radiosignal frå dei nye tunnelane, mobilsignal, kystradio innover Geirangerfjorden og Sunnylvsfjorden og signal frå Åkneset.

Plasseringa er avgjerande for dekninga til signala. Rådmannen i Stranda tilrår at det under visse vilkår blir gitt løyve til bygginga.

Meir å lese på Sunnmøringen:
(Foto: Dokument)

Foto: Dokument

Siste nyheter

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal:

Ber om endring av fylkesnamnet "Vestlandet"

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

PR-kampanje kan ha bidrege til å løysa viking-tjuveri i Bergen

Tjuveriet av vikingskattar frå Universitetsmuseet i Bergen vekte merksemd også i utlandet. Ein aktiv PR-strategi kan ha vore med på å løysa saka.

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Fylkesveg 60 er stengt for tunge køyretøy i Indre Hornindal, men personbilar kan køyre om.

"Vestlandet":

Ber om fylkesnamn som ikkje provoserer naboane

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal med klar tale til Stortinget.

Sesongopning ved Strandafjellet skisenter

Fryda seg vilt i djupsnøen

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

Martine Lorgen Øvrebust

10.-plass på Beitostølen

Glatte vegar – også i Stranda:

– Køyr varsamt og etter forholda

Detaljregulering for skytebane på Stavseng

Feil gir høyringsfrist i desember