Mast I samband med at Ljønibb- Hamreljøtunnelen er lagt ned, er det trong for ei ny radiomast på Ljøen.
(Foto: Statens vegvesen)

Mast I samband med at Ljønibb- Hamreljøtunnelen er lagt ned, er det trong for ei ny radiomast på Ljøen. Foto: Statens vegvesen

Ljøen

Vil ha radiomast

Legg til rette for mobiltekning i Geirangerfjorden.

Statens vegvesen ønsker å byggje ei ny 18 meter høg radiomast og teknikkhus like nordaust for innkøyringa til den nye Ljøtunnelen.

Radiosignal til tunnel

Masta skal formidle radiosignal frå dei nye tunnelane, mobilsignal, kystradio innover Geirangerfjorden og Sunnylvsfjorden og signal frå Åkneset.

Plasseringa er avgjerande for dekninga til signala. Rådmannen i Stranda tilrår at det under visse vilkår blir gitt løyve til bygginga.

Meir å lese på Sunnmøringen:
(Foto: Dokument)

Foto: Dokument

Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven