Kulturarv-samarbeid om klimatiltak

Noreg skal samarbeide med Island, Irland, Russland, Sverige og Skottland om å verne kulturminne i nord mot øydeleggjande klimaendringar.

Våtare, varmare og villare vêr skaper nye utfordringar for bygningar og arkeologiske kulturminne nordover i verda. Dei kan raskare enn før bli øydelagde av til dømes ròte eller erosjon.

Fram til sommaren 2020 skal dei seks landa saman utvikle eit vurderings- og rettleiingsverkøy for forvaltinga av kulturminne og kulturmiljø under endra klimaforhold. Det web-baserte verktøyet skal prøvast ut ved ni kulturminne, for Noregs del på Svalbard og i Aurland i Sogn og Fjordane.

"Adapt Northern Heritage" er delvis finansiert med EU-pengar, delvis av styresmakter og institusjonar i deltakarlanda. Til saman 15 institusjonar er med i prosjektet, som skal leiast av Historic Environment Scotland med støtte frå Riksavntikvaren, Minjastofnun Ísland og Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku). Elles deltar mellom andre Riksantikvarieämbetet i Sverige, Sysselmannen på Svalbard, Aurland kommune og Northern Federal University Lomonosov Higher Engineering School i Russland.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Frå spalta "På skeiva":

Ønska: Ti galningar

Cruiseskip denne veka

Komande veke er det venta besøk av 18 cruiseskip i fjordane våre.

Magerholm-Sykkylven

Normal drift

Frå spalta "På skeiva":

Ønska: Ti galningar

Cruiseskip denne veka

Komande veke er det venta besøk av 18 cruiseskip i fjordane våre.

Vann cupen på Hjellehøla

Beste bedrift i fotball

Utforkøyring i Stordal

Sjåfør er sendt til sjukehus for behandling.

Fotball

Damelaget med storsiger mot Stordal

Stranda/Sunnylven kan ta ein velfortent sommarferie med tre sigrar på dei tre siste kampane. For herrelaget blei det poengdeling denne veka – men likevel eit lite opprykk på tabellen.

Biletserie frå Jonsokaftan

Sunnmøringen sine journalistar har vore på Stranda omsorgssenter, Fløten, Vestborg og i Liabygda.

Amerikanar i Liabygda

Fekk smake rjomegraut for første gong

Og reaksjonen?

Brøvøllsfestivalen markerer 10 års-jubileum

Brøvøllfestivalen i Velledalen lover å bringe latter og gode opplevingar til både store og små i helga.