Kulturarv-samarbeid om klimatiltak

Noreg skal samarbeide med Island, Irland, Russland, Sverige og Skottland om å verne kulturminne i nord mot øydeleggjande klimaendringar.

Våtare, varmare og villare vêr skaper nye utfordringar for bygningar og arkeologiske kulturminne nordover i verda. Dei kan raskare enn før bli øydelagde av til dømes ròte eller erosjon.

Fram til sommaren 2020 skal dei seks landa saman utvikle eit vurderings- og rettleiingsverkøy for forvaltinga av kulturminne og kulturmiljø under endra klimaforhold. Det web-baserte verktøyet skal prøvast ut ved ni kulturminne, for Noregs del på Svalbard og i Aurland i Sogn og Fjordane.

"Adapt Northern Heritage" er delvis finansiert med EU-pengar, delvis av styresmakter og institusjonar i deltakarlanda. Til saman 15 institusjonar er med i prosjektet, som skal leiast av Historic Environment Scotland med støtte frå Riksavntikvaren, Minjastofnun Ísland og Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku). Elles deltar mellom andre Riksantikvarieämbetet i Sverige, Sysselmannen på Svalbard, Aurland kommune og Northern Federal University Lomonosov Higher Engineering School i Russland.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

FV655 Norangsdalen

Stenger vegen grunna rasfare

Vegtrafikksentralen melder på Twitter at dei stenger fylkesveg 655 gjennom Norangsdalen.

Ved Kjølen

Vogntog får bilberging

Eit vogntog, som har stått fast fast i bakkane mot Strandafjellet, får hjelp.

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Får ikkje folk til tenesta

Det er eit skrikande behov for helsesøsterteneste i den vidaregåande skulen, men i Stranda står nærare 300.000 kroner øyremerkte middel ubrukt.

Jon Aasen om sunnmøringen

- Vi er ikkje gnidne lenger

La folk gjerne tru at vi er gjerrige. Men sunnmøringen er ikkje det lenger.

FV655 Norangsdalen

Stenger vegen grunna rasfare

Vegtrafikksentralen melder på Twitter at dei stenger fylkesveg 655 gjennom Norangsdalen.

Etter alle utforkøyringane på fv 60 i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Får ikkje folk til tenesta

Det er eit skrikande behov for helsesøsterteneste i den vidaregåande skulen, men i Stranda står nærare 300.000 kroner øyremerkte middel ubrukt.

Fylkesmannen:

Innbyggjarhøyring for alle over 16 år

I områda som er foreslått grensejustert.

Onsdag:

Det blåser friskt på Stranda

Men dei neste dagane vil det blåse enda friskare, melder Vêrvarslinga på Vestlandet.