Prosjektleiarane Jakob Tomter og Sigrid Lise Lindset overrekk Jon Ove Hole i Norsk Luthersk Misjonssamband ein sjekk på 553.000 kroner.
(Foto: Vestborg)

Prosjektleiarane Jakob Tomter og Sigrid Lise Lindset overrekk Jon Ove Hole i Norsk Luthersk Misjonssamband ein sjekk på 553.000 kroner. Foto: Vestborg

Vestborg-russen

Samla inn rekordbeløp

Kvart år har avgangselevane ved Vestborg vidaregåande skule eit misjonsprosjekt. Målet i år var å samle inn 350.000 kroner til Mongolia.

Under avslutningsfesten på laurdag, kunne prosjektleiarane Sigrid Lise Lindset og Jakob Tomter overrekke regionleiar Jon Ove Hole i Norsk Luthersk Misjonssamband ein sjekk på 553.000 kroner.

Vestborg-russen gir også 5.000 kroner i startkapital til russekullet komande skuleår, og 23.000 kroner til skulen sin. Desse skal vere øyremerkt nye gardiner på eit av internata, fortel rektor Geir Magne Engås.

Med andre ord samla russen i år inn heile 581.000 kroner – noko som held til ny rekord, melder Vestborg.no.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Avgangselevane hadde avslutningsfest på skulen laurdag.
(Foto: Vestborg)

Avgangselevane hadde avslutningsfest på skulen laurdag. Foto: Vestborg

Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven