Hornindal

Fekk bruksforbod i kontroll

Nyhende

Statens vegvesen region Vest gjennomførte fredag ein trafikkontroll i Hornindal.

Til saman blei 293 køyretøy kontrollert. I rapporten frå vegvesenet kan ein lese at hovudfokuset var bilbeltebruk i lette køyretøy og turbussar. I tillegg blei det sjekka for tekniske manglar.

Resultatet vart eitt bruksforbod på grunn av eit dekk som var slite heilt inn på corden. Tre sjåførar fekk beskjed om å skifte defekte hovudlyspærer og ein måtte sikre lasten sin betre.

I same kontroll blei det ferda ut to gebyr for manglande bilbelte og to gebyr for manglande medbringa førarkort.