Hornindal

Fekk bruksforbod i kontroll

Statens vegvesen region Vest gjennomførte fredag ein trafikkontroll i Hornindal.

Til saman blei 293 køyretøy kontrollert. I rapporten frå vegvesenet kan ein lese at hovudfokuset var bilbeltebruk i lette køyretøy og turbussar. I tillegg blei det sjekka for tekniske manglar.

Resultatet vart eitt bruksforbod på grunn av eit dekk som var slite heilt inn på corden. Tre sjåførar fekk beskjed om å skifte defekte hovudlyspærer og ein måtte sikre lasten sin betre.

I same kontroll blei det ferda ut to gebyr for manglande bilbelte og to gebyr for manglande medbringa førarkort.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven