Legekontoret på Hellesylt ligg vegg-i-vegg med Sunnylven omsorgssenter.
(Foto: Anniken Westad)

Legekontoret på Hellesylt ligg vegg-i-vegg med Sunnylven omsorgssenter. Foto: Anniken Westad

Hellesylt legekontor

Reduserer opningstida

Frå og med august i år vil Hellesylt legekontor berre ha ope ein dag i veka med vanleg timebestilling.

Tidlegare har legekontoret hatt ope to dagar i veka.

Sjukeheimspasientar vil få moglegheita til legetilsyn ein klokketime kvar veke, skriv konstituert kommuneoverlege Bjørg Johansen i eit brev. Bebuarar i omsorgsbustader og pasientar som får tenester frå heimesjukepleia vil bli prioritert for legetime den dagen kontoret er ope.

Johansen skriv vidare at helsestasjonen vil vere open som før, ein dag i månaden. Ho viser til at det er få barn som skal ha rutinemessig sjekk på Hellesylt. Dette dreier seg normalt sett om eitt til to barn per månad.

Ønskjer fellesskap

Årsaka til endringa, er at unge legar i dag ønskjer og trenger å jobbe i eit større fellesskap, skriv Johansen:

– Erfaring frå dei siste åra, der vi har hatt store utskiftingar på legesida, viser at dei har behov for dagleg rettleiing og rådgiving. Både for tryggleiken og trivselen sin del er det viktig å ikkje vere åleine på eit legekontor fleire dagar i veka.

Rassikker veg

I tillegg seier den konstituerte kommuneoverlegen at vegen mellom Hellesylt og Stranda no er god og trygg, også om vinteren.

– Innbyggjarane i Liabygda har i alle år reist til lege på Stranda. Også innbyggjarar i Geiranger reiser til Stranda dersom dei må til lege utanom den dagen det er lege i bygda. Vi har forståing for at ein del er uroa over å miste moglegheita for tilgang til lege på Hellesylt to dagar per veke, men vi har stor tru på at dei fleste vil kome seg greitt til legekonsultasjon, skriv Johansen avslutningsvis.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven