Ifølgje nettstaden til selskapet, har Geiranger Fjordservice seks daglege avgangar med sightseeingbåten M/S Geirangerfjord til Skagehola i høgsesongen (frå 1. juni til 3. september). (Foto: Anniken Westad (Arkiv))

Ifølgje nettstaden til selskapet, har Geiranger Fjordservice seks daglege avgangar med sightseeingbåten M/S Geirangerfjord til Skagehola i høgsesongen (frå 1. juni til 3. september). Foto: Anniken Westad (Arkiv)

Fallulukker skal vere årsaka

Stansar frakt av passasjerar til Skagehola

Vått julivêr har gjort stiane i verdsarvområdet sleipe og gjørmete, og ei av reiselivsbedriftene i Geiranger har no tatt avgjersla om å stanse frakt av passasjerar til Skageflå.

I går, søndag, opplyste Geiranger Fjordservice på Facebooksida si at dei innstiller frakt av passasjerar til Skagehola inntil vidare. Dette gjeld både avgangane med rib- og sightseeingbåt.

Årsaka til kanselleringane er tilhøva på stien til Skageflå.

Sleipe forhold

I ein e-post oppfordrar fungerande leiar i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, Merete Løvoll Rønneberg, til å utvise varsemd på tur.

– Verdsarvstiftinga vil minne alle om at mange av stiane i området vårt er prega av ein del vått vêr i det siste. Fleire stadar er det meir sleipt og gjørmete enn vanleg, og dette krev ekstra varsemd frå alle som ferdast i naturen. Det har no vore fleire ulukker i området vårt, og vi veit også at stadig fleire oppsøker naturen og opplevingane der. Kva ferdigheiter og kunnskap folk har, er høgst varierande. Ein del har svært dårleg grunnlag for å leggje ut på turane dei vel, men det skal òg seiast at mange er godt budde, skriv ho.

Fallulukker

Løvoll Rønneberg skriv at dei støtter avgjersla til Geiranger Fjordservice om å ikkje lenger sette i land folk i Skagehola. Bakgrunnen skal vere fleire fallulukker på staden.


Får dispensasjon til utbetringar ved Skagehola

Vil gjere det tryggare å gå i land ved råsa til Skageflå

– Vi vonar på å få på plass tilretteleggingstiltak i form av eit enkelt «rekkverk» i området ved ilandstiging og påstiging, samt i den nedste delen av råsa. Nokre formelle avtalar må på plass før vi kan gå i gang med dette arbeidet, men vi prioriterer det så fort avtalar er på plass, seier leiaren i verdsarvstiftinga.

Ikkje stengt

På same tid presiserer ho at råsa til Skageflå ikkje er stengt, slik at folk sjølve kan ta seg dit via Homlong.

– Vi har ikkje mynde til å forby nokon å bruke Skagehola, men vi ber alle om å vurdere dette nøye før de eventuelt set i land/tek om bord folk der. Eg vil elles leggje til at også på denne ruta er det fleire sleipe parti, og langt større fare for fall og skadar enn ved «tørre forhold».

Oppfordrar bedrifter til å informere

E-posten er send til reiselivsverksemder i området, og oppfordringa om å utvise varsemd går også til andre som ferdast i naturen.

– Slik situasjonen er, vil vi minne dykk alle på å informere godt til dykkar kundar. Minn også alle på at all ferdsel skjer på eige ansvar, og at ein må velje tur etter evne, skriv Løvoll Rønneberg.

Ho ber alle relevante bedrifter om å gjere sitt beste for å gi besøkande god informasjon om turruter og vanskegrad/forhold.

– Dersom de sjølve er usikre, så ta kontakt med folk som har god kjennskap til turrutene.

Sunnmøringen har vore i kontakt med dagleg leiar i Geiranger Fjordservice AS, Helle Firhøj Jensen. Ho er på ferie og ønskjer ikkje å kommentere saka. Også avløysar for dagleg leiar har fri på noverande tidspunkt, får vi opplyst av bedrifta.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven