Det er tatt fire pukkellaks i Ørstaelva i sommar. Stillehavsarten er svartelista i Noreg. (Foto: U.S. Fish and Wildlife Service)

Det er tatt fire pukkellaks i Ørstaelva i sommar. Stillehavsarten er svartelista i Noreg. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

1 / 1

Uønskt laks oppdaga fleire stadar i landet

Den siste veka er den svartelista pukkellaksen oppdaga fleire stadar i Noreg. Pukkellaksen er naturleg utbreidd i Stillehavet, men kan øydeleggje genetikken til villaksen her heime.

Pukkellaksen har tidlegare, i all hovudsak, blitt registrert i Nord-Noreg, men i år har han vore registrert langs store delar av kysten heilt ned til Rogaland.

I helga fekk ein fiskar to pukkellaksar i elva Gaula i Sogn og Fjordane, skriv Firda.

Også i Naustdal, i same fylke, fekk to fiskarar den svartelista fisken på kroken i helga, ifølgje NRK Sogn og Fjordane.

Førre veke skreiv Sunnmørsposten at det hadde blitt teke fleire eksemplar av pukkellaksen i Ørstaelva i sommar.

Også i Trøndelag og i Rogaland er det registrert pukkellaks dei siste vekene. No oppfordrar Norsk institutt for naturforsking (NINA) om at folk tek kontakt dersom dei observerer pukkellaks eller andre framande artar.

– Lokalkunnskap og tips frå publikum er ei viktig kjelde for å avdekkje spreiing. For å sette inn effektive tiltak er det naudsynt at nye tilfelle blir påvist og rapportert så tidleg som mogleg etter at introduksjonen først har skjedd, står det på heimesidene til NINA.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven