Det er tatt fire pukkellaks i Ørstaelva i sommar. Stillehavsarten er svartelista i Noreg. (Foto: U.S. Fish and Wildlife Service)

Det er tatt fire pukkellaks i Ørstaelva i sommar. Stillehavsarten er svartelista i Noreg. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

1 / 1

Uønskt laks oppdaga fleire stadar i landet

Den siste veka er den svartelista pukkellaksen oppdaga fleire stadar i Noreg. Pukkellaksen er naturleg utbreidd i Stillehavet, men kan øydeleggje genetikken til villaksen her heime.

Pukkellaksen har tidlegare, i all hovudsak, blitt registrert i Nord-Noreg, men i år har han vore registrert langs store delar av kysten heilt ned til Rogaland.

I helga fekk ein fiskar to pukkellaksar i elva Gaula i Sogn og Fjordane, skriv Firda.

Også i Naustdal, i same fylke, fekk to fiskarar den svartelista fisken på kroken i helga, ifølgje NRK Sogn og Fjordane.

Førre veke skreiv Sunnmørsposten at det hadde blitt teke fleire eksemplar av pukkellaksen i Ørstaelva i sommar.

Også i Trøndelag og i Rogaland er det registrert pukkellaks dei siste vekene. No oppfordrar Norsk institutt for naturforsking (NINA) om at folk tek kontakt dersom dei observerer pukkellaks eller andre framande artar.

– Lokalkunnskap og tips frå publikum er ei viktig kjelde for å avdekkje spreiing. For å sette inn effektive tiltak er det naudsynt at nye tilfelle blir påvist og rapportert så tidleg som mogleg etter at introduksjonen først har skjedd, står det på heimesidene til NINA.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Har opna sommarutsal på Hellesylt

Denne sommaren sel ikkje Linda Fausa varer frå fjordane i Geiranger, men på Hellesylt. Ho fortel at ho var skeptisk til om det kom til å gå like bra, men seier at ho er positivt overraska.

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Hellesylt Hydrogen Hub

Dannar AS

Fleire aktørar går saman om å danne aksjeselskapet Hellesylt Hydrogen AS. Målet er å utnytte lokal kraftproduksjon.

For dyrt med landstraum for cruiseskip

Cruiseskip slepp ut store mengder klimagassar medan dei ligg til kai. Men løysinga som ville kutta utsleppa er for dyr.