Biletet er frå ein kontroll i Møre og Romsdal politidistrikt i juni.
(Foto: Politiet)

Biletet er frå ein kontroll i Møre og Romsdal politidistrikt i juni. Foto: Politiet

Politiet åtvarar mot trimming – og varslar fleire kontrollar

Finn mopedar som går over 90 km/t

Det er det dobbelte av fartssperra.

Politiet i Møre og Romsdal seier i ei pressemelding at dei ønskjer å luke ut trimma mopedar, scooterar, lettsyklar og el-syklar.

Dei ber både eigarar og sjåførar om å ta ein ekstra sjekk gjennom eit autorisert verkstad dersom det oppstår tvil om køyretøyet er lovleg.

Avdekka manglar på 29 av 60 mopedar

Steven Blindheim, trafikkoordinator for Sunnmøre i politidistriktet, seier at dei avdekka manglar på heile 29 av dei 60 kontrollerte mopedane utanfor vidaregåande skular i Ålesund før sommarferien.

– Kontrollane våre har vist at teknisk stand på moped og lettsykkel må vektleggast mykje meir her på Sunnmøre, seier han.

Også eigarane pliktar å forvisse seg om at køyretøyet er i forskriftsmessig stand. Blindheim seier at dei ofte ser at det er mor eller far som er registrert eigar i vognkortet når sjåførane er i aldersgruppa 16–20 år.

– Potensielt livsfarleg

Politiet har gjort funn av mopedar på Sunnmøre som går over 90 kilometer i timen – det dobbelte av fartssperra. Dei har testa effekten av trimming, og har sett dei som har gått over 120 km/t.

– Når ein trimma moped kjem over 70 km/t og guten eller jenta bråbremsar, har vi ein potensielt livsfarleg situasjon. Om sjåføren er 75 kilo vil treffpunktet i 70 km/t vere på to tonn. Fleire mopedeigarar køyrer i tillegg med svært grove dekk, noko som igjen aukar farepotensialet, seier Blindheim.

EØS-reglane seier at ein moped skal ha ein motor på maks 50 kubikkcentimeter, og skal ikkje kunne køyrast raskare enn 45 km/t på flat veg. Slagvolum for lett motorsykkel skal høgst vere på 125 kubikkcentimeter.

Risiko for ulykker

Blindheim seier også at det er dei yngste mopedsjåførane med avgrensa opplæring som har minst erfaring, og som dermed er mest utsett for ulykker.

– Ein innehavar av sertifikat for lett motorsykkel har meir omfattande opplæring enn dei som har mopedsertifikat, men også sjåførane i denne klassen er av dei yngste og mest uerfarne, seier han. 

Bot og prikkar

Politiet i Møre og Romsdal seier at alle endringar som påverkar ytinga av eit køyretøy gir grunnlag for bot.

Dei som er mellom 16 og 18 får tre prikkar på førarkortet og eit forenkla førelegg på 5.350 kroner for trimming av moped.

Dersom ein er over 18 år og har eit ferskt førarkort i klasse B for personbil, får ein seks prikkar.

– Sjåførar som har hatt førarkort i klasse B i mindre enn to år, har førarkort på prøve og alle regelbrot gjev dobbelt så mange prikkar. Om du i ein treårsperiode får åtte prikkar mistar du førarkortet i eit halvt år og må ta ny førarprøve, opplyser politiet.

Forsikringa gjeld ikkje

Dei åtvarar også mot at forsikringa ikkje vil gjelde ved ulykker med trimma moped eller lettsykkel.

– Då kan det verte dyrt om du har skuld i skade på andre personar, køyretøy eller eigedom, seier Blindheim.

Dersom moped eller lettsykkel blir avskilta i kontroll, må den setjast tilbake i opphavleg teknisk stand. Deretter må den visast fram på trafikkstasjonen før den kan kome ut på vegen igjen. Dette medfører eit gebyr på 570 kroner dersom køyretøyet er trimma. Er det snakk om mindre utbetringar, som til dømes ei lykt som må rettast, skal tenesta på trafikkstasjonane vanlegvis vere gratis, opplyser politiet.

Vil kontrollere meir

No varslar Politiet i Møre og Romsdal at dei, saman med Statens vegvesen, vil ha fleire kontrollar framover seinsommaren og hausten i heile politidistriktet.

– Vi ønskjer å luke ut farlege køyretøy frå trafikken. Samstundes vektlegg vi kontakt med ungdommane slik at vi kan gi informasjon om kva dei kan utsette seg for. Dette er ein viktig del av det førebyggande trafikksikkerheitsarbeidet vårt, avsluttar Blindheim.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Stigande vaniljepris gir dyrare is

Ein syklon på Madagaskar fører til høgare vaniljeprisar, noko som har ringverknader i iskremindustrien.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Analytikarar ventar beste lakseresultat nokosinne

Sjømatanalytikarar forventar rekord når fleire av lakseselskapa legg fram kvartalsrapportane sine denne veka.

– Ei stor ære

Det seier Roger Furset, som søndag blei utnemnt til æresmedlem i Storfjordens Venner.

Monja Mjelva ved Hotel Union Geiranger:

Medlem i nytt samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Ei av oppgåvene til den nye meiningsgruppa blir å gje råd til regjeringa, som ønskjer å lokke fleire kulturturistar til Norge.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Stranda Feriesenter

Vil ha saka opp på ny

Siste ord om avslag på søknad om næringsstøtte til arkeologisk undersøking er ikkje sagt.

Fjord Trail Race

Stor innsats av Røde Kors

Røde Kors i Stranda hadde 31 frivillige på plass under Fjord Trail Race.

I regn og skodde

Imponerande tider i regnet

Jonathan Albon frå Bergen og England vann det lange Fjord Trail Race.

Matfestivalen

Er du ein matgründer?

Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar.