Illustrasjonsfoto frå arkivet.
(Foto: Bjørn Arild Hatlem)

Illustrasjonsfoto frå arkivet. Foto: Bjørn Arild Hatlem

Hamner går saman om tiltak for å betre miljøet

I ei pressemelding kan ein lese at fleire norske hamner no vil jobbe saman for å redusere miljøpåverknaden frå cruiseskip.

Dei planlegg å utarbeide verktøy for å kunne dokumentere utslepp til sjø og luft, avfallshandtering og energibruk frå skipa. Samarbeidspartnar i dette arbeidet er klassifikasjonsselskapet DNV GL.

– Verktøyet vil gi ein vurdering av skipa sin miljøpåverknad, og berekne ein miljøscore for kvart skip, står det å lese i pressemeldinga.

– Målet er å oppmuntre reiarlaga til å velje gode miljøløysingar. Det vil hamnene gjere ved å løne skipa som er best på dette ved å gi reduserte hamneavgifter.

Prosjektleiar er Even Husby i Bergen og omland havnevesen. Han seier at dei ønskjer å bidra til eit reinare miljø i hamnene, og at målet har vore å finne ei felles løysing som alle hamnene kan bruke.

Deltakarane i prosjektet er Stranda hamnevesen, Aurland hamnevesen, prosjektansvarlege Bergen og Omland Havnevesen, Stavangerregionen Havn, Oslo Havn, Ålesundregionens Havnevesen, Trondheim Havn, Norske Havner, Innovasjon Norge og Kystverket.

– Prosjektet tar utgangspunkt i behovet til ein del sentrale og store cruisehamner, men løysinga vil bli gjort tilgjengeleg for alle hamnar som ønskjer å bruke den, seier Husby.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Stigande vaniljepris gir dyrare is

Ein syklon på Madagaskar fører til høgare vaniljeprisar, noko som har ringverknader i iskremindustrien.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Analytikarar ventar beste lakseresultat nokosinne

Sjømatanalytikarar forventar rekord når fleire av lakseselskapa legg fram kvartalsrapportane sine denne veka.

– Ei stor ære

Det seier Roger Furset, som søndag blei utnemnt til æresmedlem i Storfjordens Venner.

Monja Mjelva ved Hotel Union Geiranger:

Medlem i nytt samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Ei av oppgåvene til den nye meiningsgruppa blir å gje råd til regjeringa, som ønskjer å lokke fleire kulturturistar til Norge.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Stranda Feriesenter

Vil ha saka opp på ny

Siste ord om avslag på søknad om næringsstøtte til arkeologisk undersøking er ikkje sagt.

Fjord Trail Race

Stor innsats av Røde Kors

Røde Kors i Stranda hadde 31 frivillige på plass under Fjord Trail Race.

I regn og skodde

Imponerande tider i regnet

Jonathan Albon frå Bergen og England vann det lange Fjord Trail Race.

Matfestivalen

Er du ein matgründer?

Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar.