Illustrasjonsfoto.
(Foto: Andres Malm / NPK)

Illustrasjonsfoto. Foto: Andres Malm / NPK

Talet på jordbærbønder halvert på ti år

Dei siste ti åra har talet på registrerte jordbærbønder blitt halvert i Noreg. Mengda importerte jordbær har auka kvart år i same periode.

Tal frå Landbruksdirektoratet viser at det i 2006 var 707 registrerte jordbærbønder i Noreg. I fjor var talet redusert til 358, skriv Nationen.

Produksjonsarealet er også redusert frå 17.117 dekar for ti år sidan til 15.315 dekar i 2016. Samtidig har mengda importerte jordbær auka kvart år sidan 2005. I fjor vart det importert 10.359 tonn jordbær til Noreg, mot 4.045 tonn i 2005.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Stigande vaniljepris gir dyrare is

Ein syklon på Madagaskar fører til høgare vaniljeprisar, noko som har ringverknader i iskremindustrien.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Analytikarar ventar beste lakseresultat nokosinne

Sjømatanalytikarar forventar rekord når fleire av lakseselskapa legg fram kvartalsrapportane sine denne veka.

– Ei stor ære

Det seier Roger Furset, som søndag blei utnemnt til æresmedlem i Storfjordens Venner.

Monja Mjelva ved Hotel Union Geiranger:

Medlem i nytt samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Ei av oppgåvene til den nye meiningsgruppa blir å gje råd til regjeringa, som ønskjer å lokke fleire kulturturistar til Norge.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Stranda Feriesenter

Vil ha saka opp på ny

Siste ord om avslag på søknad om næringsstøtte til arkeologisk undersøking er ikkje sagt.

Fjord Trail Race

Stor innsats av Røde Kors

Røde Kors i Stranda hadde 31 frivillige på plass under Fjord Trail Race.

I regn og skodde

Imponerande tider i regnet

Jonathan Albon frå Bergen og England vann det lange Fjord Trail Race.

Matfestivalen

Er du ein matgründer?

Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar.