Til saman 67 myntar som blei funne på Sløgstad er blant det som er stole frå Universitetsmuseet i Bergen. (Foto: Universitetsmuseet i Bergen)

Til saman 67 myntar som blei funne på Sløgstad er blant det som er stole frå Universitetsmuseet i Bergen.Foto: Universitetsmuseet i Bergen

Frå Hauge i Sunnylven er det stole eit fireflika smykke (biletet) og to ovale spenner. (Foto: Universitetsmuseet i Bergen)

Frå Hauge i Sunnylven er det stole eit fireflika smykke (biletet) og to ovale spenner.Foto: Universitetsmuseet i Bergen

Stolen Denne armringen, som blei funne på Nesteberget. (Foto: Universitetsmuseet i Bergen)

Stolen Denne armringen, som blei funne på Nesteberget. Foto: Universitetsmuseet i Bergen

Stolen Denne spenna frå Ytterdal i Eidsdal. (Foto: Universitetsmuseet i Bergen)

Stolen Denne spenna frå Ytterdal i Eidsdal.Foto: Universitetsmuseet i Bergen

1 / 4

Lokale vikingskattar er stolne

Fleire mynter frå Sløgstad er borte

Ein armring frå Nesteberget er også blant skattane som er stolne frå Universitetsmuseet i Bergen.

Etter tjuveriet i august er blant anna 67 myntar frå Sløgstad, samt to ovale spenner og eit fireflika smykke frå Hauge i Sunnylven, forsvunne frå Universitetsmuseet i Bergen.


Tjuvane kan ha vore i museet i 1,5 timar

Universitetsmuseet i Bergen trur tjuvane kan ha hatt halvanna time på seg i museet og at profesjonelle står bak. Museet tar sjølvkritikk for manglande sikring.

Nærmare 400 gjenstandar, hovudsakleg frå vikingtida, blei stolne frå museumstårnet laurdag 12. august.

Så langt er ingen av gjenstandane komne til rette, og ein eller fleire gjerningspersonar er framleis på frifot, melder universitetsavisa På Høyden.

Oversiktskart

Museumsgjenstandane som er borte kjem frå Dønna i nord til Kristiansand i sør, men er hovudsakleg funne på Vestlandet.

Fleire av funna er gjort på Sunnmøre, kan ein sjå i På Høyden sitt oversiktskart. I nærområdet vårt er det òg forsvunne ei spenne frå Ytterdal (Eidsdal) i Norddal kommune.

I Fjordingen sitt nedslagsfelt finn ein mellom anna to skålforma spenner og eit nålehus frå Hornindal, samt eit hengesmykke, ei samling glasperler og ein nøkkel frå Stryn på lista over stolne gjenstandar.

– Viktige delar av kulturarven er borte

Instituttleiar i avdelinga for kunsthistorie ved Universitet i Bergen, Asbjørn Engevik, seier til Sunnmøringen at tjuveriet er ei tragedie.

Arkeolog og professor ved avdelinga, Liv Helga Dommasnes, seier til På Høyden at det er viktige delar av kulturarven vår som no er borte.

– Vi skal heller ikkje gløyme at dei stolne gjenstandane ikkje berre representerer vår eigen arv, men også arven til England, Skottland og Irland. Det gjeld «importsakene», som det gjerne heiter i litteraturen. Veldig mykje av det røva godset frå tidleg vikingtid var fine ting dei fann i kloster og kyrkjer når dei var på tokt. Mange av desse er truleg no stolne for andre gong – først av vikingane, så av tjuven eller tjuvane som slo til her, seier ho.

Ber alle halde utkikk

Bileta ein kan sjå øvst i denne saka, er dei same som museet har gitt til politiet.

Dei er delt på Facebook, der Universitetsmuseet kjem med følgjande oppfordring:

– Hald utkikk etter kulturarven vår på Finn.no, loppemarknad, bruktmarknad, den mørke marknaden eller rett og slett berre rundt omkring i Bergen by.

Forskar: Stolne vikinggjenstandar vanskelege å selje

Ein «Game of Thrones»-effekt har ført til auka popularitet for vikinggjenstandar, men dei kan ikkje seljast på den opne marknaden, seier forskar.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Fakta om innbrotet
  • Nesten 400 museumsobjekt er stolne frå Universitetet i Bergen.
  • Gjenstandane er hovudsakeleg frå jernalderen (500 f.Kr til 1030 e.Kr), og særleg frå perioden vikingtid (800-1030 e.Kr.).
  • Innbrotet skjedde truleg laurdag 12. august. To alarmar blei løyst ut denne kvelden.
  • Tjuvane kom seg inn via eit stillas. Dette var sett opp i forbindelse med utvendig oppussing av museumstårnet.
  • Kjelde: Universitetet i Bergen
Siste nyheter

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal:

Ber om endring av fylkesnamnet "Vestlandet"

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

PR-kampanje kan ha bidrege til å løysa viking-tjuveri i Bergen

Tjuveriet av vikingskattar frå Universitetsmuseet i Bergen vekte merksemd også i utlandet. Ein aktiv PR-strategi kan ha vore med på å løysa saka.

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Fylkesveg 60 er stengt for tunge køyretøy i Indre Hornindal, men personbilar kan køyre om.

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal med klar tale til Stortinget:

Ber om endring av fylkesnamnet "Vestlandet"

Sesongopning ved Strandafjellet skisenter

Fryda seg vilt i djupsnøen

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

Martine Lorgen Øvrebust

10.-plass på Beitostølen

Glatte vegar – også i Stranda:

– Køyr varsamt og etter forholda

Detaljregulering for skytebane på Stavseng

Feil gir høyringsfrist i desember