Tursekken har fått namnet

Tursekken har fått namnet "Fjordheimen" og er knytt til barnekonseptet med same namn. Foto: Merete Løvoll Rønneberg/Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Lanserer tursekk-utleige

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv startar no opp med utleige av tursekkar.

Det nye tilbodet er mynta på både barn og vaksne, skriv verdsarvstiftinga i ei pressemelding.

I sekken finn ein mellom anna topografiske kart for anten Norddal eller Stranda kommune, kompass, førstehjelpspakke, sitjeunderlag, turkoppar, eit bygdenært turkart og turhefte med viktig informasjon om til dømes ferdselsreglar, verdsarven, fiske og fiskekort med meir. Desse informasjonshefta er tilgjengelege både på norsk og engelsk.

Lanseringa vil skje neste søndag, 17. september, i samband med friluftscampen for barn og unge på Kallskaret. Frå same dag finst sekkane til utleige hos Norsk Fjordsenter i Geiranger og Petrines Gjestgiveri i bygda Norddal.

Det er planlagt fleire utleigestader til neste år, opplyser Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Illustrasjonsbilete.
(Foto: Galyna Andrushko/Colourbox.com)

Illustrasjonsbilete. Foto: Galyna Andrushko/Colourbox.com

Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven