Framme f.v. Per Ingebrigt Karbø, Ivar Fivelstad og Magne Brekke. Andre rekke f.v. Annvor Tryggestad, Rita Rudning Røyrhus og Stig Tryggestad i Sparebanken Møre avdeling Hellesylt.
(Foto: Anniken Westad)

Framme f.v. Per Ingebrigt Karbø, Ivar Fivelstad og Magne Brekke. Andre rekke f.v. Annvor Tryggestad, Rita Rudning Røyrhus og Stig Tryggestad i Sparebanken Møre avdeling Hellesylt. Foto: Anniken Westad

Fleirbruksanlegget i Hyttehola

Fekk 700.000 i støtte

Det var tre overvelda idrettsleiarar som tysdag ettermiddag kunne ta imot heile tre sjekkar frå banksjefen på Hellesylt.

Stig Tryggestad i Sparebanken Møre hadde sagt under den årlege utdelinga av gåvemidlar på Hellesyltdagane i sommar at dei trengde litt lenger tid på å behandle søknaden frå Sunnylven Idrottslag og Sunnylven skyttarlag – som har gått saman om å ruste opp anlegget i Hyttehola.

Men verken leiaren i Sunnylven idrottslag, Per Ingebrigt Karbø, leiaren i skiskyttargruppa Magne Brekke eller leiaren i skyttarlaget, Ivar Fivelstad, hadde sett føre seg at beløpet skulle kome opp i heile 700.000 kroner.

Utdeling i tre omgangar

Tryggestad fekk hjelp av Annvor Tryggestad og Rita Rudning Røyrhus, som begge jobbar som rådgjevarar i banken på Hellesylt, til dele ut midlane. Først gav dei 100.000 kroner til oppgraderinga av speakerbua, og deretter 100.000 øyremerkt den nye trakkemaskingarasjen. Til slutt fekk prosjektet også eit bevis på at dei er tildelt 500.000 kroner – noko som blei møtt med applaus av dei frammøtte.

– Det vi sette veldig stor pris på med arbeidet i Hyttehola, er at det er to lag som har gått saman om å bygge dette anlegget. For ei lita bygd som Hellesylt er dette kjempepositivt, sa Stig Tryggestad.

Treng dugnadshjelp

Medan både den nye bua og garasjen er ferdigstilt, er dei to laga godt i gang med bygginga av eit nytt klubbhus.

Det har gått frå å vere brakker utan garderobe og sanitæranlegg, til 330 splitter nye kvadratmeter som rommar skytestandplass og smørebu, lager til utstyr, garderobe, to dusjar, tre toalett, teknisk rom, kontor, kjøkken og varmestue.

Målet er å vere ferdige til jul. Skal dei få til det, sa Brekke, er dei avhengige av mykje dugnadshjelp utover hausten.

– Ein skal ikkje vere redd for å bidra om ein ikkje meistrar til dømes snikkaroppgåver, for her mykje forskjellig som skal på plass, sa leiaren i skiskyttargruppa.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven