Miljø Det er usikkert kva miljøkrav som blir stilt til cruisetrafikken i framtida.
(Foto: Anniken Westad)

Miljø Det er usikkert kva miljøkrav som blir stilt til cruisetrafikken i framtida. Foto: Anniken Westad

Cruisetrafikk

Positivt møte om miljøkrav

– Eg opplever at klima- og miljøvernministeren lyttar til våre argument omkring miljøkrav i verdsarvfjordane.

Det seier ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) til Sunnmøringen etter at han i dag møtte Vidar Helgesen i Oslo. Tema på møtet var dei framtidige miljøkrava til cruiseskip som skal ferdast langs norskekysten.

Redusere tal på skip

Helgesen har tidlegare kome med innspel for å redusere talet på dei mest forureinande skipa i verdsarvfjorden. Stranda kommune er heilt samd i at noko må gjerast for å få reinare verdsarvfjord, men åtvarar mot å gjere tiltak som kan virke konkurransevridande.

Vil ha handling

– Krava må gjelde heile kysten, seier Jan Ove Tryggestad til Sunnmøringen.

– Er miljøvernministeren samd i det?

– Han er i alle fall veldig «på» saka og vil ha handling. Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide ein tiltaksplan, som blir sendt ut på høyring. Planen skal etter kvart bli ei forskrift. Det blir kanskje noko «opp og fram» til alt er på plass, men eg opplever at saka blir tatt alvorleg, seier Tryggestad.

Arbeid i vinter

– Når vil desse føreskriftene kome?

– Målet er i 2020, og vi vil bruke vinteren til å gje eit svar på den høyringa som kjem, seier Tryggestad.

– Stranda kommune har sett i gang ei utgreiing om krav til konsesjonar for ferjer og båtruter. Korleis tenkjer de dette arbeidet opp mot tiltak for cruisetrafikken?

Stille eigne krav

– Skal vi stille krav til cruisetrafikken, må vi også ha krav om mindre utslepp frå dei mindre båtane som trafikkerer i fjordane, seier Jan Ove Tryggestad.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Ordførar: Jan Ove Tryggestad frå Stranda Senterparti.
(Foto: Bjørn Arild Hatlem)

Ordførar: Jan Ove Tryggestad frå Stranda Senterparti. Foto: Bjørn Arild Hatlem

Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven