Illustrasjonsbilete frå arkivet.

Illustrasjonsbilete frå arkivet.

Reiselivssjefen i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre:

– Mykje tyder på at det har vore ein rekord-sommar

– Når ein legg saman besøkstala for alle overnattingsvariantane (hotell, sesongcamping, hytter, telt/campingvogn og bubil) på heile Sunnmøre i månadane mai, juni og juli har vi hatt ein vekst på 6,3 % mot 2016, skriv Tom Anker Skrede i eit nyheitsbrev. 

Tala for august er ikkje klare, men Skrede seier at signala for også denne månaden er gode.

– Dette er eit svært godt resultat når vi veit at 2016 òg var eit betydeleg rekordår. Spesielt spennande er det å sjå at Asia elles, USA, Storbritannia og Kina alle er blant dei 8 største marknadane.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven