Bilete av dei etterlyste. Saka blei teken opp og omtala i programmet

Bilete av dei etterlyste. Saka blei teken opp og omtala i programmet "Åsted Norge" tysdag kveld. Foto: Møre og Romsdal politidistrikt

Politiet i Møre og Romsdal

Etterlyser mistenkte etter tjuveri i Ålesund

Møre og Romsdal politidistrikt opplyser i ei pressemelding at dei søkjer etter ein mann og ei kvinne i samanheng med tjuveri av kosmetikk frå eit parfymeri på Kremmergården i Ålesund. Tjuveriet fann stad seint laurdag ettermiddag 15. juli i år.

– Vi meiner det verkar godt planlagt og organisert, og vil ikkje sjå bort frå at desse to har oppsøkt liknande parfymeri andre plassar både i og utanfor distriktet, skriv politiet.

Dei er interesserte i observasjonar av paret knytt til både butikkar, kjøpesenter, eventuelt tog- og busstasjonar med vidare.

Dersom ein har tips i saka, kan det sendast til følgjande e-postadresse:

tips-sunnmore@politiet.no.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven