Haustferie Måndag blir finaste dagen i haustferien.
            (Foto: Johan Behrentz)

Haustferie Måndag blir finaste dagen i haustferien.Foto: Johan Behrentz

Haustferie

Måndag beste dag i haustferien

Bygar vil prege store delar av haustferien, men måndag blir bra.

Vin­te­ren lar ven­te på seg, men der­som du har utandørsplanar for haustferien bør du leg­ge planane til måndag.Hele haustferieveka er pre­get av by­ge­vær med tid­vis ned­bør og sol, med unn­tak av måndag. Måndag vil det i hovudsak vere sol på Sunn­mø­re. Det opp­ly­ser me­teo­ro­log Kris­ten Gis­le­foss ved Meteorologisk institutt.


Frå tysdag av vil det bli hel­ler skiftande vær som vekslar mel­lom sol og regn.


Mak­si­mal­tem­pe­ra­tur gjen­nom veka vil lig­ge på 11- til 12 gra­der, mens mi­ni­mums­tem­pe­ra­tu­ren er usik­ker.


– Der­som det er overskygt vil mi­ni­mums­tem­pe­ra­tu­ren lig­ge på rundt 9 gra­der. Om det er klar him­mel og in­gen sky­er vil tem­pe­ra­tu­ren likevel falle dras­tisk.


Vin­te­ren lar ven­te på seg

Trass i lave tem­pe­ra­tu­ren er det in­gen fare for at vin­te­ren skal gjere sitt inn­tog.


– I låglandet på Sunn­mø­re vil ned­bø­ren kom­me som regn. Det er mogleg at det vil kom­me litt snø i høgfjellet, seier Gis­le­foss, som ikkje kan si noko om kor høgt snøgrensa ligg.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Problem i trafikken

Snøkava held fram

Fleire vogntog har problem i trafikken på Stranda i morgontimane.

Fv. 63 Geiranger-Eidsdal

Open for trafikk

Rasferja Geiranger-Hellesylt

Ekstraavgangar søndag

Rasferja mellom Hellesylt og Geiranger:

Ny ekstraavgang laurdag

Fv. 63 Geiranger-Eidsdal:

Blir ikkje opna i dag

Turistbygda Geiranger

230 fastbuande att etter millionbesøk i sommar

Førjulsmorgon. Milde sommarvinder er blitt til kald vind, regn og sørpete vegar. Turistbygda har gått i dvale. Trudde vi.

Stranda:

Fotgjengar påkøyrd i gangfelt

Ei kvinne i 60-åra fekk moderate skader etter ein påkøyrsel ved Betel fredag ettermiddag.