I Stranda kommune har ein bygdekino her, ved Norsk Fjordsenter i Geiranger, samt på Hellesylt – i Sunnylven samfunnshus.
            (Foto: Arkiv)

I Stranda kommune har ein bygdekino her, ved Norsk Fjordsenter i Geiranger, samt på Hellesylt – i Sunnylven samfunnshus.Foto: Arkiv

Bygdekinoen får statstilskot

Regjeringa vil setje av 7 millionar kroner i driftstilskot til Bygdekinoen på statsbudsjettet for 2018.

Det populære kinotilbodet får dermed halde fram på om lag same nivå som før, mens regjeringa vurderer den framtidige finansieringa og organiseringa av Bygdekinoen. Bygdekinoen har før vore finansiert gjennom film- og videogramavgifta.

Om lag to tredelar av drifta til Bygdekinoen er finansiert med eigeninntekter frå billettsal og anna.

– Med rekordhøg publikumsoppslutning i 2016 har Bygdekinoen vist at tilbodet deira framleis er relevant, sjølv om stadig fleire ser på film heime. Eg er derfor glad for at vi kan finansiere kinoen over statsbudsjettet fram til vi har tatt stilling til Bygdekinoens finansiering og organisering på lengre sikt, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i ei pressemelding.

Meir enn 154.000 kinogjengarar løyste billett til framsyningane til Bygdekinoen i 2016. Det er ein auke på 25 prosent og meir 30.000 fleire besøkjande enn året før.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Problem i trafikken

Snøkava held fram

Fleire vogntog har problem i trafikken på Stranda i morgontimane.

Fv. 63 Geiranger-Eidsdal

Open for trafikk

Rasferja Geiranger-Hellesylt

Ekstraavgangar søndag

Tricia Boutté-Langlo:

Heidra svigerfaren med bursdagssong

Den amerikanske songarinna inviterte til julekonsert saman med Ytre Suløen i Stranda kyrkje søndag.

Gerhard B. Relling med minne frå Stranda

Leiken etter snøfall på 1960-talet

Problem i trafikken

Snøkava held fram