hevsdalen: Statens vegvesen skriv i ei tilbakemelding til kommunen at dei motset seg ytterlegare utbygging av UH5.
            (Foto: Johan Behrentz)

hevsdalen: Statens vegvesen skriv i ei tilbakemelding til kommunen at dei motset seg ytterlegare utbygging av UH5.Foto: Johan Behrentz

Motsegna på UH5 er ikkje trekt

Statens vegvesen sår tvil om utbygging i felt UH5 nord er i tråd med plan- og bygningslova.

Brevet kjem etter at kommunen har sendt ut på høyring ei mindre endring i reguleringsplanen, kor ein foreslår å flytte 14 einingar frå UH5 Sør til UH5 nord. Dermed vil ein òg endre føresetnadene i reguleringsplanen for UH5 sør og UH5 nord. Kommunen ser dette som ei mindre endring av reguleringsplanen. Det gjer ikkje Statens vegvesen.

– Dersom det er gjennomført ei utbygging etter ein plan som Vegvesenet har motsegn til, så har det skjedd ei utvikling i strid med plan- og bygningslova, skriv sakshandsamar.

Vegvesenet kan ikkje akseptere ytterlegare utbygging i eit planområde kor reguleringsplanen formelt sett ikkje er godkjent, står det.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Legekontoret på Hellesylt

Sender saka til HOK

Kommunestyret vedtok torsdag å sende saka om legekontor på Hellesylt til handsaming i helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK).

Ørnesvingen

Utforkøyring i Geiranger

Politiet melder litt over klokka fire laurdag ettermiddag om ei utforkøyring i Geiranger, i nærleiken av Ørnesvingane.

Ruteheftene i fylket

Vil kutte ut papiret

Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune skal onsdag avgjere om rutehefta i fylket kun skal finnast digitalt.

Breidbandsutbygging i Stranda

Avslag frå NKOM

Stranda kommune fekk avslag på søknad om tilskott til breidbandsutbytting frå Nasjonal Kommunikasjonsmyndigheit (NKOM).

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

I helga kan alle som er interesserte i stjernehimmelen få med seg den årlege meteorsvermen Orionidene.

Legekontoret på Hellesylt

Sender saka til HOK

Ørnesvingen

Utforkøyring i Geiranger

Politiet melder litt over klokka fire laurdag ettermiddag om ei utforkøyring i Geiranger, i nærleiken av Ørnesvingane.

Ruteheftene i fylket

Vil kutte ut papiret

Breidbandsutbygging i Stranda

Avslag frå NKOM

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.