hevsdalen: Statens vegvesen skriv i ei tilbakemelding til kommunen at dei motset seg ytterlegare utbygging av UH5.
            (Foto: Johan Behrentz)

hevsdalen: Statens vegvesen skriv i ei tilbakemelding til kommunen at dei motset seg ytterlegare utbygging av UH5.Foto: Johan Behrentz

Motsegna på UH5 er ikkje trekt

Statens vegvesen sår tvil om utbygging i felt UH5 nord er i tråd med plan- og bygningslova.

Brevet kjem etter at kommunen har sendt ut på høyring ei mindre endring i reguleringsplanen, kor ein foreslår å flytte 14 einingar frå UH5 Sør til UH5 nord. Dermed vil ein òg endre føresetnadene i reguleringsplanen for UH5 sør og UH5 nord. Kommunen ser dette som ei mindre endring av reguleringsplanen. Det gjer ikkje Statens vegvesen.

– Dersom det er gjennomført ei utbygging etter ein plan som Vegvesenet har motsegn til, så har det skjedd ei utvikling i strid med plan- og bygningslova, skriv sakshandsamar.

Vegvesenet kan ikkje akseptere ytterlegare utbygging i eit planområde kor reguleringsplanen formelt sett ikkje er godkjent, står det.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Problem i trafikken

Snøkava held fram

Fleire vogntog har problem i trafikken på Stranda i morgontimane.

Fv. 63 Geiranger-Eidsdal

Open for trafikk

Rasferja Geiranger-Hellesylt

Ekstraavgangar søndag

Tricia Boutté-Langlo:

Heidra svigerfaren med bursdagssong

Den amerikanske songarinna inviterte til julekonsert saman med Ytre Suløen i Stranda kyrkje søndag.

Gerhard B. Relling med minne frå Stranda

Leiken etter snøfall på 1960-talet

Problem i trafikken

Snøkava held fram