«Verdas eldste og viktigaste senter for fredsforsking»

Peace Research Institute Oslo, (PRIO) er eit frittståande forskingsinstitutt i Oslo.

Det blei grunnlagt i 1959 av ei gruppe norske forskarar, med Johan Galtung i spissen. Instituttet har spilt ei sentral rolle i utviklinga av freds- og konfliktforskinga internasjonalt og regnets som «verdas eldste og viktigaste senter for fredsforsking»

I dag får dei midlar frå mellom anna Forskingsrådet, Utanriksdepartementet og litt frå EU. I tillegg ser dei no også på om det kan vere private aktørar og firma som kan ha interesse av å bidra økonomisk.

Det er totalt 95 tilsette ved PRIO, og mange av desse kjem frå andre land som til dømes USA, England, Belgia og Afghanistan. Difor har vi engelsk som arbeidsspråk.

Dei som arbeider på instituttet har bakgrunn frå ulike fagfelt, og det gjer at ein får ei brei og variert forsking.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal:

Ber om endring av fylkesnamnet "Vestlandet"

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

PR-kampanje kan ha bidrege til å løysa viking-tjuveri i Bergen

Tjuveriet av vikingskattar frå Universitetsmuseet i Bergen vekte merksemd også i utlandet. Ein aktiv PR-strategi kan ha vore med på å løysa saka.

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Fylkesveg 60 er stengt for tunge køyretøy i Indre Hornindal, men personbilar kan køyre om.

"Vestlandet":

Ber om fylkesnamn som ikkje provoserer naboane

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal med klar tale til Stortinget.

Sesongopning ved Strandafjellet skisenter

Fryda seg vilt i djupsnøen

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

Martine Lorgen Øvrebust

10.-plass på Beitostølen

Glatte vegar – også i Stranda:

– Køyr varsamt og etter forholda

Detaljregulering for skytebane på Stavseng

Feil gir høyringsfrist i desember