Vegen blitt til undervegs

For Torunn L. Tryggestad er vegen blitt til medan ho har gått han.

Etter vidaregåande skule gjekk turen til Molde der ho tok grunnfag i statsvitskap og offentleg administrasjon. Grunnfaget inkluderte også eit kurs på nord/sør-problematikken.

Etter eit år i Molde gjekk vegen vidare til Kristiansand og utviklingsstudiet, før ho flytta til Oslo og tok grunnfag i sosialantropologi.

Deretter valde Torunn L. Tryggestad å starte på hovudfag i statsvitskap. Ho ønska å skrive hovudoppgåve om FN-operasjonar, men det var ingen på instituttet som sat på tilstrekkeleg kompetanse til å rettleie henne i ei slik hovudoppgåve. Det gjorde at ho enda opp hos Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) der ho fekk eit studentstipendiat.

Tryggestad fullførte hovudoppgåva si og blei verande hos NUPI i 12 år, før ho i 2006 fekk jobb i PRIO. I 2014 fekk ho doktorgrad.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal:

Ber om endring av fylkesnamnet "Vestlandet"

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

PR-kampanje kan ha bidrege til å løysa viking-tjuveri i Bergen

Tjuveriet av vikingskattar frå Universitetsmuseet i Bergen vekte merksemd også i utlandet. Ein aktiv PR-strategi kan ha vore med på å løysa saka.

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Fylkesveg 60 er stengt for tunge køyretøy i Indre Hornindal, men personbilar kan køyre om.

"Vestlandet":

Ber om fylkesnamn som ikkje provoserer naboane

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal med klar tale til Stortinget.

Sesongopning ved Strandafjellet skisenter

Fryda seg vilt i djupsnøen

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

Martine Lorgen Øvrebust

10.-plass på Beitostølen

Glatte vegar – også i Stranda:

– Køyr varsamt og etter forholda

Detaljregulering for skytebane på Stavseng

Feil gir høyringsfrist i desember