Mobiliserer for dagsenter-tilbod

Mental Helse fryktar for konsekvensane om Psykiatrisk dagsenter blir lagt ned.

Fleire av brukarane av psykiatrisk dagsenter varslar at dei vil følgje formannskapsmøtet i ettermiddag, og vise at dei fryktar for konsekvensane om Psykiatrisk dagsenter blir lagt ned.

Laurdag skreiv Sunnmøringen at ordførar Frank Sve ikkje har føreslått auke i ramma til sosialtenesta, som ifølgje rådmannen sitt forslag vil føre til at både Psykiatrisk dagsenter og Frivilligsentralen må leggjast ned.

”Det synest paradoksalt å måtte føreslå å legge ned psykiatrisk dagsenter, samstundes som ein prøvar å etablere eit anstendig butilbod for menneske med psykiske vanskar”, skriv Mental Helse i eit brev til kommunen.

Dei fryktar at mangel på dagsenter vil føre til større og lengre ventelister for behandling og terapi, og at fleire dermed vil falle tilbake til ein kvardag med angst, depresjon, isolasjon og rus.

Formannskapet vil i dag gå gjennom kommunebudsjettet for neste år, og ein økonomiplan fram til og med 2014. Kommunestyret fattar endeleg vedtak 15. desember.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

J16 i aksjon i Toppserien

Storsiger til Stranda IL mot Molde

Endeleg lukkast Stranda i Toppserien.

Sunnmørsstemnet er i gong

Hellesylt ungdomslag er vertskap for Sunnmørsstemnet for barn, og har i helga 130 barn og unge på vitjing.

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket