Skal utbetre Nibbevegen

Vegen opp til Dalsnibba får asfalt.

Det er Geiranger skysslag som eig og driftar vegen frå Djupvasshytta og opp til Dalsnibba. Dei får no løyve til å utbetre fleire parti på vegen. Hovudmålet er å betre køyrebana for dei mange turistbussane som køyrer vegen sommartid.

Dermed kjem det asfalt på heile strekninga, som i dag er delvis gruslagt.

Siste sving før sjølve Dalsnibbeplatået blir utvida, slik at to bussar skal kunne passere kvarandre. I tillegg blir vegbana utvida på fleire andre parti, og sikta i fleire svingar blir utbetra.

Nibbevegen går frå Djupvasshytta 1.038 meter over havet til Dalsnibbeplatået rundt 1.500 meter over havet.

Siste nyheter

Foreslår pengar til sikring av Storelva

Sp-ordføraren forsikrar at Stranda kommune jobbar for å sikre Stranda sentrum mot flaum. Han tilbakeviser Frank Sve (Frp) sine påstandar i eit ope brev, omtala på sunnmoringen.no.

Fryktar "katastrofe" for Stranda sentrum

Frank Sve (Frp) krev rask handling frå kommunen for å hindre at det skjer noko svært dramatisk som kan koste titals millionar neste gong det blir flaum i Storelva.

Rasstenging ved Opplenskedal

Fylkesveg 63 er stengt mellom Geiranger og langvatn, dette på grunn av steinras v/ Opplenskedal.

Stengt delvis på onsdag

Nok ein dag vil fylkesveg 63 ved Berge i Eidsdal vere stengt, melder Statens vegvesen.

Nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Senterparti har sett ordføraren i Stranda på andreplass i lista til fylkestingsvalet. Tilsvarande komite i Arbeidarpartiet har strandarar på 45. og 47. plass.

Utsegn om flaumelv provoserer kraftig

Gruppeleiar Frank Sve (Frp) og ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) ryk i hop verbalt i debatten om flaumen i Storelva, og manglande sikringsarbeid.

Foreslår knapp million til sikring av Storelva

Sp-ordføraren forsikrar at Stranda kommune jobbar for å sikre Stranda sentrum mot flaum. Han tilbakeviser Frank Sve (Frp) sine påstandar i eit ope brev, omtala på sunnmoringen.no.

Fryktar "katastrofe" for Stranda sentrum

Frank Sve (Frp) krev rask handling frå kommunen for å hindre at det skjer noko svært dramatisk neste gong det blir flaum i Storelva.

Sjå Morgan og Ola-Conny på Stranda

I serien på TVNorge torsdag kveld kjem Morgan Karlson og Ola-Conny Wallgren og sjekkar inn på Stranda Feriesenter.

Lesarbilde av store vassmengder

Tysdag var det eit tett regnver og store vassmengder i elvane.

Stengt delvis på onsdag

Nok ein dag vil fylkesveg 63 ved Berge i Eidsdal vere stengt, melder Statens vegvesen.

Rasstenging ved Opplenskedal

Fylkesveg 63 er stengt mellom Geiranger og Langvatn.

Strandarar på topp og botn på fylkestingsliste

Nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Senterparti har sett ein Stranda-representant på andreplass i lista til fylkestingsvalet. I Arbeidarpartiet må ein heilt ned på på 45. og 47. plass.

Fekk lys til møbelbautaen

Fredag vart det nytt lys på Margrete Ringdal sin møbelbauta.

Får ros for forskinga si

Lege og forskar Embjørg Julianne Wollen disputerte 13. oktober til doktorgrad.