Skal utbetre Nibbevegen

Vegen opp til Dalsnibba får asfalt.

Det er Geiranger skysslag som eig og driftar vegen frå Djupvasshytta og opp til Dalsnibba. Dei får no løyve til å utbetre fleire parti på vegen. Hovudmålet er å betre køyrebana for dei mange turistbussane som køyrer vegen sommartid.

Dermed kjem det asfalt på heile strekninga, som i dag er delvis gruslagt.

Siste sving før sjølve Dalsnibbeplatået blir utvida, slik at to bussar skal kunne passere kvarandre. I tillegg blir vegbana utvida på fleire andre parti, og sikta i fleire svingar blir utbetra.

Nibbevegen går frå Djupvasshytta 1.038 meter over havet til Dalsnibbeplatået rundt 1.500 meter over havet.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Klimastøtte til Sunnylven

Klimasats-midlane blir no delt ut. Og eit nytt tiltak i Sunnylven er blant mottakarane av statlege tilskot som skal skape eit betre miljø.

Slo an tonen på barnehagekonferanse

Jenny Langlo og Andreas Skuggen stod for det kulturelle innslaget under opninga av barnehagekonferansen "Møt meg" i Ålesund torsdag.

Nattestenger FV63

FV63 mellom Geiranger og Langvatn blir nattestengd i kveld, torsdag.

Vedlikehaldsarbeid på FV650

Statens vegvesen varslar om vedlikehaldsarbeid i tunnelane.

Klimastøtte til Sunnylven

Klimasats-midlane blir no delt ut. Og eit nytt tiltak i Sunnylven er blant mottakarane av statlege tilskot som skal skape eit betre miljø.

Slo an tonen på barnehagekonferanse

Jenny Langlo og Andreas Skuggen stod for det kulturelle innslaget under opninga av barnehagekonferansen "Møt meg" i Ålesund torsdag.

Nattestenger fv. 63

Fylkesveg 63 mellom Geiranger og Langvatn blir nattestengd i kveld, torsdag.

Samlar barnehagetilsette

Fleire hundre deltakarar er venta til barnehagekonferansen "Møt meg" i Ålesund i dag og i morgon.

Kåra som gasellebedrift

Automek AS på Stranda har kome på DN si gaselleliste for Møre og Romsdal. Vinnaren blir kåra 17. november.

Kryssordet i elektronisk form

Grunna ein teknisk feil er kryssordet i Sunnmøringen si papiravis uleseleg i dag. I staden kan du sjå det her.

Opnar kiropraktorklinikk

På tysdag i neste veke opnar Stian Lorang Grorud og Michael P. Dargoshayan kiropraktorklinikk i Storgata på Stranda.