Tips oss

Tips oss på 702 61 122

  • Ring 702 61 122
  • Send e-post til sunnmoringen@sunnmoringen.no

Skal utbetre Nibbevegen

Vegen opp til Dalsnibba får asfalt.

Det er Geiranger skysslag som eig og driftar vegen frå Djupvasshytta og opp til Dalsnibba. Dei får no løyve til å utbetre fleire parti på vegen. Hovudmålet er å betre køyrebana for dei mange turistbussane som køyrer vegen sommartid.

Dermed kjem det asfalt på heile strekninga, som i dag er delvis gruslagt.

Siste sving før sjølve Dalsnibbeplatået blir utvida, slik at to bussar skal kunne passere kvarandre. I tillegg blir vegbana utvida på fleire andre parti, og sikta i fleire svingar blir utbetra.

Nibbevegen går frå Djupvasshytta 1.038 meter over havet til Dalsnibbeplatået rundt 1.500 meter over havet.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Turistveg frir til MC-folket

Nasjonale turistveger deltek for første gong på den store MC-messa i Lillestrøm 6.-8. mars. I år er det venta over 20.000 motorsykkelentusiastar.

Nytt tusenmeter-mål nådd

Det går unna på FV 60 mellom Røyr og Hellesylt: 2000 meter-merket er no nådd på den nye Ljø-tunellen.

Vestborg-elev til Abelkonkurransen

Vestborg-eleven Håvard Klungre skal til Trondheim og bryne seg i den framste matematikk-konkurransen for ungdom i Noreg.

Trur urfe passar godt i verdsarv-landskap

Stadig fleire serveringsstader får smaken på kjøtet frå gamle norske mjølkeferasar. Som beitedyr kan urfe også motverke at kulturlandskap forfell.

Turistferja må vente med takstauke

– Det blir inga takstauke og heller ikkje overføring av konsesjonen før desse to sakene er ferdigbehandla i samferdselsutvalet, seier Frank Sve etter møtet onsdag.

Turistveg frir til MC-folket

Nasjonale turistveger deltek for første gong på den store MC-messa i Lillestrøm 6.-8. mars. I år er det venta over 20.000 motorsykkelentusiastar.

Nytt tusenmeter-mål nådd

Det går unna på RV60 mellom Røyr og Hellesylt: 2000 meter-merket er no nådd på den nye Ljø-tunellen.

Vestborg-elev til Abelkonkurransen

Vestborg-eleven Håvard Klungre skal til Trondheim og bryne seg i den framste matematikk-konkurransen for ungdom i Noreg.

Trur urfe passar godt i verdsarv-landskap

Stadig fleire serveringsstader får smaken på kjøtet frå gamle norske mjølkeferasar. Som beitedyr kan urfe også motverke at kulturlandskap forfell.

Turistferja må vente med takstauke

– Det blir inga takstauke eller overføring av konsesjonen før desse sakene er ferdigbehandla i samferdselsutvalet, seier Frank Sve etter møtet onsdag.

Toppar kommuneliste

Stranda Kristeleg Folkeparti har hatt nominasjonsmøte.

Vegvesenet startar grunnboring torsdag

Ny ferjekai i Liabygda kan bli ein realitet i 2016.

God start for vikarpresten

Vikarprest i Stranda og Liabygda, Finn Arne Roaldsnes, debuterte med familiegudsteneste i Stranda kyrkje sundag.

Spelemiddel til lokallag

Til saman fekk lag og foreiningar i Stranda kommune 411.098 kroner i Grasrotmiddel i 2014.

Nedgang for avisene

Opplagstala for 2014 blei offentleggjort i dag.