Tips oss

Tips oss på 70 26 11 22

  • Ring 70 26 11 22
  • Send e-post til sunnmoringen@sunnmoringen.no

Skal utbetre Nibbevegen

Vegen opp til Dalsnibba får asfalt.

Det er Geiranger skysslag som eig og driftar vegen frå Djupvasshytta og opp til Dalsnibba. Dei får no løyve til å utbetre fleire parti på vegen. Hovudmålet er å betre køyrebana for dei mange turistbussane som køyrer vegen sommartid.

Dermed kjem det asfalt på heile strekninga, som i dag er delvis gruslagt.

Siste sving før sjølve Dalsnibbeplatået blir utvida, slik at to bussar skal kunne passere kvarandre. I tillegg blir vegbana utvida på fleire andre parti, og sikta i fleire svingar blir utbetra.

Nibbevegen går frå Djupvasshytta 1.038 meter over havet til Dalsnibbeplatået rundt 1.500 meter over havet.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Politiet ber om tips

Politiførstebetjent Steve Malvin Blindheim seier til NRK Møre og Romsdal at dei ikkje veit kva som forårsaka brannen på Stranda i går, torsdag, og ber om tips i saka.

Sjå eigedomshandelen i juni

Bruk Sunnmøringen sitt interaktive kart for å finne eigedomar, omsetningspris og kven som har selt til kven i Stranda kommune.

Sjå eigedomshandelen i juni

Bruk Sunnmøringen sitt interaktive kart for å finne eigedomar, omsetningspris og kven som har selt til kven i Stranda kommune.

Evakuerte fekk flytte heim

Det stadfesta politiet på Twitter no i kveld. Samstundes held sløkkingsarbeidet fram for Stranda brannvern.

– Driv kontrollert nedbrenning

Det seier operasjonsleiaren i politiet.

– Vi må berre reise oss opp att

Arnstein Sve seier at drifta i Stranda Gjenvinning & Transport held fram som normalt – trass i brannen som råka alle tre bygga deira i Ødegårdsvegen 130 i går, torsdag.

Politiet ber om tips

Politiførstebetjent Steve Malvin Blindheim seier til NRK Møre og Romsdal at dei ikkje veit kva som forårsaka brannen på Stranda i går, torsdag, og ber om tips i saka.

Sjå eigedomshandelen i juni

Bruk Sunnmøringen sitt interaktive kart for å finne eigedomar, omsetningspris og kven som har selt til kven i Stranda kommune.

Brann i tre næringsbygg i Ødegårdsvegen:

Evakuerte fekk flytte heim

Det stadfesta politiet på Twitter torsdag kveld. Samstundes heldt sløkkingsarbeidet fram for Stranda brannvern.

To bygder søkjer seg over til Stranda

Fylkesmannen får no på bordet ein søknad om grensejustering slik at bygdene Norddal og Eidsdal endrar kommunetilknyting frå Norddal til Stranda kommune.

– Driv kontrollert nedbrenning

Det seier operasjonsleiaren i politiet.

Tre næringsbygg i brann

Naudetatane er på staden.