Monja Mjelva ved Hotel Union Geiranger:

Medlem i nytt samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Ei av oppgåvene til den nye meiningsgruppa blir å gje råd til regjeringa, som ønskjer å lokke fleire kulturturistar til Norge.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Sjøfartsdirektoratet held fokus på verdsarvfjordane:

Avviser at dei vil jobbe med nye nasjonale miljøkrav

– Det er ikkje ein del av oppdraget, seier avdelingsdirektør Bjørn Egil Pedersen i eit svarbrev til hamnestella i Aurland og Stranda.

Turistferje på Geirangerfjorden er innrapportert til Sjøfartsdirektoratet

Reagerer på ferje-eksos

Kvifor forureinar bilferja «Bolsøy» såpass mykje, og kva vil Fjord1 gjere?

Ber om skjønsmidlar frå Fylkesmannen

Stranda kommune søkjer blant anna om midlar til å innføre vaktordning for brann- og ulukkesberedskap i Geiranger neste sommar.

Ei kunstnerisk reise i dur og moll

– Mi største forventing er at utstillinga skal dra publikum og at dei skal få ei oppleving av biletverda mi.

Havnesjefen svarer: – Seks uker med såkalt masseturisme, er det ødeleggende for naturen?

– Det er kjempepositivt at Bellona responderer. De må gjerne ta kontakt eller komme hit, så kan vi informere om hva vi gjør og hva vi ser for oss å gjøre, sier havnesjef Rita Berstad Maraak.

Bellona: – Naturen er viktigere enn turistflom

Bellona reagerer på havnesjefens frykt for omdømmet, og etterlyser lokale tiltak mot forurensning fra cruisetrafikken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Har oppnemnt settefylkesmann i klagesak

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har klaga på eit vedtak om nydyrking i Stranda kommune.

Sel esker av bestseljaren

– Dei kan kjøpe massevis

Vi spurte begge matbutikkane på Hellesylt kva som sel best blant turistane. Vi måtte sjekke at vi hadde høyrt rett då butikksjef Christina Michelle van der Plas gav oss sitt svar.

Skiftar namn og endrar fokus

Destinasjon Geirangerfjord har skifta namn til Geiranger Utvikling AS. Målet til bedrifta er å framtidssikre verdsarvbygda - og legge til rette for heilårsturisme.

El-sykkel populært blant dei eldre i Stranda

Omtrent dagleg er dei tilsette ved Solbakken omsorgssenter ute og syklar med dei eldre på el-sykkel.

Sjå oversikta for juli månad

Omsette eigedomar i Stranda kommune

Går i Sognefjorden

Den første el-ferja i landet var innstilt 300 gonger i fjor

Etter over to år i drift, er det framleis stadige problem for MF «Ampere». – Det er for dårleg, seier Vegvesenet.