Held smedkurs på Stranda:

– Smiing er på full fart inn att

Men kurshaldar og sjølvutnemnt hobbysmed Magne Raknes skulle ønskje at fleire strandarar blei bitne av basillen.

Ungdomsbedriftene ved Stranda vidaregåande skule er konkurranse-klare

Satsar på fylkesmessa med lokalt fokus

Stikkordet for ungdomsbedriftene ved Stranda vidaregåande i 2017 er lokalt, lokalt og lokalt.

Dårleg billettsal i kulturhuset

– Nervepirrande

Kulturhussjef Sigurd Drege omtalar billettsalet i kulturhuset som både nervepirrande og vanskeleg å planleggje. – Strandarane må vakne, seier han.

Årsmøte i Sunnylven idrottslag

Må finne leiar

Sunnylven idrottslag held ekstraordinært årsmøte 23. mars for å finne løysing på leiarkabalen.

Vestborg-lærar har hatt nokre uforgløymelege dagar som frivillig i Lahti

– Det heile er jo ein slags fest

– Ordet eg likar å bruke er knall, seier Lars Johan Stokken, om ti dagar som frivillig under ski-VM i Lahti.

Sette tankane i gang hos heimepublikummet

Onsdag kveld blei filmen "Barndom" vist på Storfjord kulturhus.

Charlotte Klippenberg frå Oslo

Har verdas finaste arbeidsplass på Roalden

Eit trakka spor i nysnøen. Ein solstråle som smyg seg gjennom den grå veggen av haglbyer. Charlotte Klippenberg er på veg til jobb på over tusen meters høgde.

Eigedomshandel i februar

I Sunnmøringen sitt interaktive kart kan ein sjå kva eigedomar som nyleg har skifta eigar i Stranda kommune.

Sjå fersk liste over tinglyst eigedomshandel

Bruk Sunnmøringens interaktive teneste til å sjå kva som er prisnivået på eigedomar i Stranda kommune som nyleg har skifta eigar.

Klager på plassering av lensmannskontoret

Formannskapet handsamar måndag politidirektoratet sitt vedtak om endringar i tenestestader for politiet. Tilrådinga frå rådmannen i Stranda er krystallklar.

Sjå bileteserie frå UKM

– Her var det verkeleg eit stort spekter

Søndag kveld viste 40 ungdommar fram sine mange talent.

Vedtaket er til glede og bekymring

Kyrkjemøtevedtaket om at likekjønna skal få lov til å gifte seg i kyrkja får blanda reaksjonar blant sokneprestane i Stranda.

Ordføraren nøgd med utviklinga i 2016

Stranda opplever stor skatteauke

Berre to kommunar i fylket hadde større skatteauke enn Stranda siste året. Noko som fortel at 2016 var ei bra år. Det er heller ikkje mørke skyer for 2017.

Stranda Hamnestyre KF

Ny styreleiar utfordrar næringslivet

Hamnestyret utfordrar næringslivet i Stranda til satsing i Sunnylven. Viss bedrifter tar utfordringa, er styreleiar Olav Bratland villig til å bla opp ein god sum frå Stranda Hamnevesen KF.

Sjå eigedomshandelen i januar

Bruk Sunnmøringen sitt interaktive kart for å finne eigedomar, omsetningspris og kven som har selt til kven i Stranda kommune.

Ønskjer å møte Stryn

Ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda ønskjer å møte kollega Sven Flo i Stryn for å finne ut om det kan vere grunnlag for drøftingar om mogleg kommunesamanslåing.

Svemorka-utbygginga

Steile frontar i kommunestyret

Diskusjonen rundt kommunen si handtering av Svemorka-utbygginga vart etter kvart så ilter at gruppeleiar i Senterpartiet Ann Kristin Langeland bad om pause for å roe gemytta.

Matspalta: Ramen som i Japan

Treng du noko som varmar i kroppen? Kanskje du har blitt råka av influensa? Då har eg eit tips til deg.

Ser eigedomsselskapet som ein reiskap til å utvikle bygda:

– Selskapet har ei samfunnsoppgåve

Ivar Jan Langlo går frå stilling som kategorisjef ved Ekornes til å jobbe på heiltid med interessa for eigedomsutvikling.

Ordførar om nedlegging av lensmannskontor:

– Syltynt politifagleg

Ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda trur lengda på husleigekontraktene medverka til at Sykkylven får lensmannskontoret i staden for Stranda.