Ordførar om nedlegging av lensmannskontor:

– Syltynt politifagleg

Ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda trur lengda på husleigekontraktene medverka til at Sykkylven får lensmannskontoret i staden for Stranda.

– Ordføraren i Stranda har misforstått

Politimeister Ingar Bøen meiner Sykkylven er den beste lokaliseringa for eit felles lensmannskontor, og at ordføraren i Stranda har misforstått grunngivinga.

Sjå fordelinga av grasrotpengar i Stranda

Her lista over kva summar lag og foreiningar i Stranda får frå Grasrotandelen 2016. Tabellen viser også kor mange spelarar som har prioritert dei enkelte laga.

– Måtte stikke tommelen ned i såret for å stogge blødinga

Løytnant Raymond Isehaug på KV Barentshav fortel her korleis han bokstavleg tala hadde ein "finger med i spelet" då han berga livet til ein nordnorsk fiskar i 40-åra.

– Eg vil at barn skal bli høyrde

– Leiken er barnets måte å arbeide og lære på, seier Margreth Olin i samanheng med hennar nye film «Barndom».

Innstilling om rådmann er klar

Fellesnemnda for Volda/Hornindal skal onsdag mellom anna avklare prosjektleiar/framtidig rådmann i den samanslegne kommunen.

Digitaliserer lyd og bilete for framtida

I Nymarkvegen på Stranda skjer det viktige ting i kjellaren til eit murhus frå femtitallet. Ein redningssentral for filmar som kan bli borte.

Grilstad tek over Brunstadbygget

No kan det bli spekemat i fabrikken der Brunstad for nokre år sidan produserte møblar.

Sjå eigedomshandelen i desember

Bruk Sunnmøringen sitt interaktive kart for å finne eigedomar, omsetningspris og kven som har selt til kven i Stranda kommune.

Taper på at politiet vel bort frittståande hotell

Hotel Union i Geiranger går glipp av store summar på konferansar fordi Politiets Fellestjenester frå i haust utelukkar tilbod frå hotell som ikkje er med i nokon kjede.

Lesarinnlegg/Ope brev til Stranda kommunestyre

Fakta om legevakta i Sykkylven

Almenlegeutvalet i Sykkylven ser at  ordføraren på Stranda uttalar seg om legevakta i Sykkylven, til dels i negative vendingar. Vi skal Ikkje gi Strandarane  råd om legevaktorganisering, men vi vil kommentere ein del av omtalen om Sykkylven si legevakt.

Matspalta: Juletapas

Jula er ei tid for overflod, matbordet er velfylt til kvart eit måltid. Har vi gjester til bords, ja då må vi lage litt ekstra? Vi kan jo ikkje gå tom for noko.

Gav Frank Sve ros for rassikring

I kommunestyret torsdag gav ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) ros til Frank Sve (Frp) for å hatt ei avgjerande rolle i arbeidet med å få vedtatt for rassikringa mellom Røyr og Hellesylt.

Gjeve utmerkingar til strandarar på Fotballgallaen i Sunnmøre Fotballkrets:

Gullmerke og Årets Kvalitetsklubb

Bjørn Oskar Haukeberg, dagleg leiar i fotballkretsen, rosar strandarar. Arne Aambakk, Stranda Fotballklubb og Sunnylven Idrottslag fekk alle med seg noko frå Fotballgallaen i Ålesund sist laurdag.

Endelig er ventetida her!

Adventstida er ei herlig tid, om ein tek seg tid til å nyte førebuingane.

NVE har tru på ei drenering

Både Stranda kommune og fjellskredseksjonen i NVE har forventningar til løyvinga i statsbudsjettet til eit forprosjekt om mogleg drenering av Åkerneset.

Matspalta: Salt

«Vi har til salt i maten» er eit uttrykk vi nyttar, men kva ligg bak uttrykket? Og kva er salt eigentleg? Nyttar vi det berre for smaken si skuld?

Opna nytt og stort apotek

Vitusapoteket på Stranda har flytta nokre få meter, og fått nytt namn. Måndag opna apoteket i eit 100 kvadratmeter større lokale enn det gamle.

Domfelt for promillekøyring i Stranda

Ein strandar i førtiåra er av Sunnmøre tingrett dømt for promillekøyring.

Forslag om heilårsveg ute på høyring

Den reviderte tilleggsutgreiinga for riksveg 15 Strynefjellet, med arm til Geiranger, har høyringsfrist 23. desember.