Klager på plassering av lensmannskontoret

Formannskapet handsamar måndag politidirektoratet sitt vedtak om endringar i tenestestader for politiet. Tilrådinga frå rådmannen i Stranda er krystallklar.

Sjå bileteserie frå UKM

– Her var det verkeleg eit stort spekter

Søndag kveld viste 40 ungdommar fram sine mange talent.

Vedtaket er til glede og bekymring

Kyrkjemøtevedtaket om at likekjønna skal få lov til å gifte seg i kyrkja får blanda reaksjonar blant sokneprestane i Stranda.

Ordføraren nøgd med utviklinga i 2016

Stranda opplever stor skatteauke

Berre to kommunar i fylket hadde større skatteauke enn Stranda siste året. Noko som fortel at 2016 var ei bra år. Det er heller ikkje mørke skyer for 2017.

Stranda Hamnestyre KF

Ny styreleiar utfordrar næringslivet

Hamnestyret utfordrar næringslivet i Stranda til satsing i Sunnylven. Viss bedrifter tar utfordringa, er styreleiar Olav Bratland villig til å bla opp ein god sum frå Stranda Hamnevesen KF.

Sjå eigedomshandelen i januar

Bruk Sunnmøringen sitt interaktive kart for å finne eigedomar, omsetningspris og kven som har selt til kven i Stranda kommune.

Ønskjer å møte Stryn

Ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda ønskjer å møte kollega Sven Flo i Stryn for å finne ut om det kan vere grunnlag for drøftingar om mogleg kommunesamanslåing.

Svemorka-utbygginga

Steile frontar i kommunestyret

Diskusjonen rundt kommunen si handtering av Svemorka-utbygginga vart etter kvart så ilter at gruppeleiar i Senterpartiet Ann Kristin Langeland bad om pause for å roe gemytta.

Matspalta: Ramen som i Japan

Treng du noko som varmar i kroppen? Kanskje du har blitt råka av influensa? Då har eg eit tips til deg.

Ser eigedomsselskapet som ein reiskap til å utvikle bygda:

– Selskapet har ei samfunnsoppgåve

Ivar Jan Langlo går frå stilling som kategorisjef ved Ekornes til å jobbe på heiltid med interessa for eigedomsutvikling.

Ordførar om nedlegging av lensmannskontor:

– Syltynt politifagleg

Ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda trur lengda på husleigekontraktene medverka til at Sykkylven får lensmannskontoret i staden for Stranda.

– Ordføraren i Stranda har misforstått

Politimeister Ingar Bøen meiner Sykkylven er den beste lokaliseringa for eit felles lensmannskontor, og at ordføraren i Stranda har misforstått grunngivinga.

Sjå fordelinga av grasrotpengar i Stranda

Her lista over kva summar lag og foreiningar i Stranda får frå Grasrotandelen 2016. Tabellen viser også kor mange spelarar som har prioritert dei enkelte laga.

– Måtte stikke tommelen ned i såret for å stogge blødinga

Løytnant Raymond Isehaug på KV Barentshav fortel her korleis han bokstavleg tala hadde ein "finger med i spelet" då han berga livet til ein nordnorsk fiskar i 40-åra.

– Eg vil at barn skal bli høyrde

– Leiken er barnets måte å arbeide og lære på, seier Margreth Olin i samanheng med hennar nye film «Barndom».

Innstilling om rådmann er klar

Fellesnemnda for Volda/Hornindal skal onsdag mellom anna avklare prosjektleiar/framtidig rådmann i den samanslegne kommunen.

Digitaliserer lyd og bilete for framtida

I Nymarkvegen på Stranda skjer det viktige ting i kjellaren til eit murhus frå femtitallet. Ein redningssentral for filmar som kan bli borte.

Grilstad tek over Brunstadbygget

No kan det bli spekemat i fabrikken der Brunstad for nokre år sidan produserte møblar.

Sjå eigedomshandelen i desember

Bruk Sunnmøringen sitt interaktive kart for å finne eigedomar, omsetningspris og kven som har selt til kven i Stranda kommune.

Taper på at politiet vel bort frittståande hotell

Hotel Union i Geiranger går glipp av store summar på konferansar fordi Politiets Fellestjenester frå i haust utelukkar tilbod frå hotell som ikkje er med i nokon kjede.