Har fått over ein million til utvikling og produksjon

Gir støtte til ny Øie-film

Debatt med sterkt engasjement

Vil ha tilbod

Debatten rundt avlastingsbustader for barn og ungdom med særskilt stort behov, mangla ikkje engasjement.

Damelaget Stranda/Sunnylven

To sigrar på to kampar

– Vi spelar for å vinne, fortel trenar Geir Koppang.

Vestborg vidaregåande skule

Utvidar studietilbodet

Masterplan for Geiranger

Søker om kortsiktig lån til forstudie

Destinasjon Geiranger har sendt søknad på eit kortsiktig likvidetslån til Stranda kommune i samband med masterplan for Geiranger.

Økonomien i Stranda kommune

Fortset med gode resultat

Første tertialrapport for 2017 viser ei prognose på rundt 1, 1 millioner kroner i mindreforbruk.

Sjå stor biletserie

Forrykande danseshow

Gir ut bok om matkonservering

Ellen-Beate Wollen er klar med si femte bok – «Vel bevart mat».

Reaksjonar på takstauke

Reaksjonane er sterke mellom Sunnmøringen sine lesarar, etter at vi skreiv om takstauken på rute 14, Stranda–Liabygda.

Eidsdalsrøre

Bygda skinte i vårsola

Eidsdalsrøre 2017 vart ein suksess på alle måtar: Gnistrande maivêr, tettpakka med folk - og aktivitetar i fleng for både små og store.

Hægstad gard

Tilrår å gi lån

Formannskapet gjekk måndag samrøystes inn for å gi lån til Heiltre AS for å kjøpe Hægstad gard.

Skulestruktursaka

HOK går for utsetting

Helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) handsama i dag saka om skulestruktur, og tilrår utsetting av nedlegging av Liabygda skule til 1. august 2018.

Verdsarvbygda og kulturlandskap

– Klokka er fem på tolv

– Krigen mot krattet kan ikkje vinnast med lokale våpen, det må kraftigare skyts til, seier Norddal-ordførar Arne Sandnes om skjøtsel av kulturlandskapet i verdsarvområdet.

Sjå bileteserie:

Hjartemarsj i Liabygda

Laurdag ettermiddag la Liabygdingane ut på tur, for hjartesaka.

"Vårslepp" ved Stranda ungdomsskule:

Elevar i kreativ utfolding

Sjå stor biletserie frå showet og utstillinga.

«Geiranger frå fjord til fjell»

Marcus skal springe halvmaraton - utan sko!

Marcus Vedeler likar berrføtte utfordringar. No skal han som førstemann springe frå Geiranger opp til Dalsnibba, ei strekning på 21 kilometer, utan sko.