Frå Stranda til Åknes

Bli med på helikoptertur frå beredskapssenteret på Stranda til Åknes (Åkernes), og tilbake.
New Articles

Sunnmøringen blei med NVE på helikoptertur til Åkernesremna, fredag 24. juni.

Vi gjer dykk merksame på at vi har skrudd opp hastigheita på filmen litt.

Her kan du lese meir om fjellskredovervakinga (ekstern lenke) til NVE sitt senter på Stranda.