Turistar rotar

I villreie om villcamping

Innbyggjarar, næringsdrivande og grunneigarar likar ikkje utviklinga i Lodalen, med stadig fleire campingturistar som tek seg til rette i naturen.

Trass forbodskiltet mot camping hadde turistar installert seg med både telt og bubil ved Breng i Lodalen då Fjordingen tok turen.   Foto: ROY ARON MYKLEBUST, FJORDINGEN

New Articles

(Fjordingen:) Det var NRK Sogn og Fjordane som først omtala problema som følgjer den stadig aukande «vill-campinga» i Lodalen. Turistar som tek seg til rette utanfor regulerte campingplassar, og som set tydelege spor etter seg. Søppel og ekskrement er i følgje fleire grunneigarar og innbyggjarar blitt eit stort problem i den fagre dalen.