Barkebiller

- Ingen grunn til frykt

Ein grunneigar på Hellesylt spurde kommunen om barkebiller. Han og får svar.

Skogbrukssjef - Det er ingen grunn til å frykte barkebiller i hus, meiner skogbrukssjef Asle Johan Bergseth Konnerth.  Foto: Arkiv: Bjørn Arild Hatlem

New Articles

- Det er ikkje registrert barkebiller vest for vannskillet til no, og dei gjer heller ikkje skade i hus, skriv skogbrukssjef Asle Johann Bergseth i Stranda til grunneigaren på Hellesylt. Han frykta at nedfallsskog skulle gi næring til barkebiller, som i neste omgang kunne gå på hus.


Hellesylt

Fryktar borkebiller på bustader

Ein grunneigar på Hellesylt fryktar at borkebiller kan gå til åttak mot busetnad.


- Slappe av

Skogbrukssjefen skriv i ein epost til grunneigaren at barkebillene er mest intressert i barken på bartre, der av namnet barkebille.

- For mellom barken og veden er det næring til så mangt, så har du ikkje bark på huset ditt kan du i alle fall slappe av.

 Med vennleg helsing Stranda kommune, Asle Johan Bergseth Konnerth, Skogbrukssjef, står det i e-posten.