Tal frå NAV

Arbeidsløysa held seg låg i Stranda

  Foto: Børge Sandnes/Colourbox.com

New Articles

NAV si oversikt over arbeidsløysa i fylket, syner at talet på heilt ledige held seg låg i Stranda. I prosent av arbeidsstokken er det berre Norddal på indre Sunnmøre som kan skilte med lågare arbeidsløyse.

Per september 2018 var det 29 personar heilt utan arbeid i Stranda, 13 menn og 16 kvinner. Dette er 1, 1 prosent av arbeidsstokken. Talet på heilt ledige har gått ned med fem personar sidan august, siste året har talet gått ned med tolv personar.