Tal frå NAV

Arbeidsløysa held seg låg i Stranda

  Foto: Børge Sandnes/Colourbox.com

New Articles

NAV si oversikt over arbeidsløysa i fylket, syner at talet på heilt ledige held seg låg i Stranda. I prosent av arbeidsstokken er det berre Norddal på indre Sunnmøre som kan skilte med lågare arbeidsløyse.