Hyttesal

Populært på Strandafjellet

Salgsprisen for fjellhytter i Stranda kommune ligg over landssnittet, syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå.
New Articles

Samanlikna med kommunane på topp 10, blir det i Stranda kommune selde relativt få fjellhytter.