El-pakke til Kystruten

Innfrir miljøkrav allereie i 2021

Det som skal vere verdast største batteripakke til skip går til den Havila-eigde Kystruten.

Batteripakke Den Havila-eigde Kystruten får verdast største batteripakke som gjer at skipa kan segle inn i verdsarvfjordar utan utslepp allereie frå 2021.  Foto: Havyard

New Articles

Ordren gjer at Havila Kystruten skal kunne innfri krava til utslippsfri segling i verdensarvfjordane heile fem år før fristen regjeringa har sett.

Norwegian Electric Systems og Norwegian Control Systems har fått rekordordren med levering av hybrid elektro fremdriftssystem og kontroll systemer fra bro til propell til Havila Kystruten. Dette er verdens største batteripakke som skal leveres til skip. 

– Med denne ordren viser vi at vi har den rette teknologien inn mot fremtidens krav om lågare utslepp og grønnere skipsfart, seier Henry Myhre og Tor Leif Mongstad i Norwegian Electric Systems,

Hybrid

Norwegian Electric Systems (NES) skal levere komplett hybrid fremdriftssystemer med batteripakken Energy Storage System som har ein kapasitet per skip på 6.100 kilowattimar, meir enn dobbelt så mykje som de største batteriferjene. I tillegg inneheld leveransen ladeplugg for lading frå land, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

Utan utslepp

Med denne løysinga skal kystrutene kunne legge til og frå kai utan utslepp og ikkje minst skal de kunne de seile utslippsfritt på enkelte strekningar, – som verdensarvfjordene. Systemet er også forberedt for neste generasjon av teknologi med bruk av hydrogen og brenselsceller.

Kystruten får et hybrid gasselektrisk framdriftssystem med batteri, der fire gassmotorar i kvart skip driver generatorane. Disse har ein yting på til saman 7760 kilowatt. NES leverer generatorar, komplett tavlesystem, trafoar, frekvensomformere til thrustermotorer og energistyringssystem til kystrute-skipa.

Automasjon

I tillegg kjem leveransar frå Norwegian Control Systems (NCS). De skal levere integrert automasjonssystem, integrert bruløysing og tankpeilesystem.

Levering skjer frå sommaren 2019 og kystruten skal vere i trafikk frå 2021, heiter det i pressemeldinga.