Nye retningsliner og målsetjingar i viltnemnda

Revidert hjorteforvaltning

Ny forskrift om hjorteforvaltning, FOR-2012-02-10-134 § 3, seier at kommunane må ha utarbeidd ein målsetting for jaktbart hjortevilt.

Viltpåkøyrsel er eit av punkta viltnemnda har sett målsetjing på.  Foto: Johan Behrentz

New Articles

Asle Johan Bergseth Konnerth, skogbrukssjef i Stranda kommune seier at det vart utarbeid retningsliner og målsetjingar i etterkant av forskrifta, men at retningslinene og målsetjingane no er revidert.