Har planane klare

Ventar på svar

Pårørandeforeininga ønsker å sette i stand uteområde ved Sunnylven omsorgssenter.

  Foto: Arkivbilete: Anniken Westad

New Articles

Kvalitetsreforma «Leve hele livet» som er til behandling i Helse- og omsorgskomiteen seier at bebuarar ved omsorgssenter skal ha tilgang til uteområde.