Strandarar søker til nabokommunen

To har søkt Hornindal om plass

  Foto: Illustrasjonsfoto

New Articles

Hornindal kommune har teke imot to søknadar om barnehageplass for born busett i Stranda kommune.

I eit brev underteikna Anita Kristin Olsen, styrar i Hornindal barnehage, står det at før Hornindal kommune tek stilling til søknadane ønsker ein ei avklaring frå Stranda kommune kor vidt ein slik samarbeidsavtale er ønskeleg.