Strandarar søker til nabokommunen

To har søkt Hornindal om plass

  Foto: Illustrasjonsfoto

New Articles

Hornindal kommune har teke imot to søknadar om barnehageplass for born busett i Stranda kommune.